Velkommen til Årsmøte i Hinna Park velforening.

Styret ønsker en representant fra de respektive styrer velkommen til årsmøte. 

Sted: Laberget 50 (Selskapslokalet). Mandag 10.mai 2021 kl. 18.00

Forslag til saker som ønskes behandlet på̊ årsmøte må̊ være styret i hende innen mandag 26.april 2021. 

Forslag sendes til Styret, email: hinnapark-velforening@lyse.net

Dersom saken krever et konkret vedtak fra årsmøtet, må̊ forslaget også̊ inneholde den konkrete ordlyd som det ønskes at årsmøtet skal vedta. 

Full saksliste samt revidert regnskap for 2020 og budsjett 2021 vil bli sendt pr mail/publisert i god tid før årsmøte.  

På grunn av dagens situasjon (COVID-19) ber vi om at ikke mer enn en representant fra de forskjellige sameiene (styret) møter.

Vennlig hilsen Styret 

I planting, vedlikehold og klipping av 18 ampler og 3 urner i fellesområdene.

HPV har ikke lenger avtale med NIS (natur og idrettservice). Dette fordi Stavanger Kommune omorganiserer.

På styremøte 15. mars vedtok et enstemmig styret å bruke Allservice «Parkpatruljen» som ny samarbeidspartner når det gjelder planting og vedlikehold i nærområdet.

Velforeningen valgte Allservice fordi vi mener Allservice kan leverer på kvalitet, tid, tilgjengelighet og konkurransedyktige priser, samtidig ønsker vi å bidra til deres motto «alle kan».

I prosessen presenterte fire leverandører sine tilbud. Allservice var de som tilfredsstilte velforeningens ønsker og behov best. Det var et tilbud som var i tråd med velforeningens motto: «Mangfold og samhandling skaper en levende bydel».

Om noen av våre medlemmer (Sameiene) ønsker å få avtale om vedlikehold av eget uteområdet, ta kontakt med HPV.

Sommerprogrammet 2021

Vi er nå klar med sommerprogrammet 2021. Sone 3.

Vi kommer til å flytte amplene fra vannspeilet til Jåttåvågveien og utenfor Hinna Pluss. I promenaden mellom Laberget 50 og Fjordspeilet l kommer det 6 nye ampler av typen City-ampel (se bildet). Det kommer flere bord og benker i Gapahuken pluss 4 Bocciabaner, 4 Bowlingbaner og multibane i aktivitetsparken. per i dag har vi 14 av 16 sameier med oss, pluss flere lokale bedrifter. To sameier har valgt å ikke bidra. Vi håper å ha også de med i 2021.

Aktivitetsparken..

Oppdatering:

Oppdatering:HPV må utsette monteringen av Bocciabaner , Bowlingbaner og grill til våren 2021. Grunnen er Jåttå vgs (bygg & anleggsteknikk) sin undervisningsplan. Vi ser frem til våren da Riska sagbruk og skolen skal samarbeide om prosjektet.

Grill.

Styret i HPV har valgt denne grillen til Gapahuken. I samarbeid med Stavanger kommune vil denne grillen bli montert i aktivitetsparken (Gapahuken). Den innfrir våre strenge krav til sikkerhet, vedlikehold, robusthet og Design. Vi håper den vil bli til stor glede for skoler, barnehager, beboere og bedrifter i bydelen. Du kan lese mer om grillen her:

https://www.friluftsprodukter.no/…/grillkongen-1200k_ny…

Nye ting er på gang i Parken.

Stavanger kommune har gitt nødvendige tillatelser og bevilget nødvendige midler til å fortsette arbeidet med aktivitetsparken. I første halvdel av september håper vi å ha på plass 4 Boccia og 4 Bowling baner. Vi åpner gapahuken og plaserer nødvendig utstyr til de forskjellige aktivitetene i et låsbart skap. Utstyret har lokale skoler, barnehager, bidrags-bedrifter og medlemmer av HPV tilgang til. Parken håper vi blir brukt av hele bydelen. Neste skritt er Bandybane, Frisbeebane med 6 stativ. Padelbane og trimstativ.

Et av mange delmål i 2020 er på plass….

Elevene ved bygg og -anleggsteknikk Jåttå vgs avslutter arbeidet med gapahuken. Pizza og cola fest for alle involverte. Hinna Park velforening takker for det fine samarbeidet. Nå venter vi på ferdigattest fra Stavanger kommune så åpner vi for bydelen.

I parken håper vi det kommer Boccia, Bowling, Bandy, Frisbee og flere aktiviteter for store og små. En arene uten «reservebenk».

En arena hvor deltakelse blir viktigere enn ferdigheter.