Mandag den 08.07.2024 blir bussholdeplassene Gauselvågen holdeplass A og B fjernet. Holdeplassene må fjernes fordi entreprenøren skal ferdigstille Bussveien langs Boganesveien bort til kollektiv-lokket. 

Holdeplassene erstattes av holdeplassene i Gausel sentrum og Jåttåvågen ved Jåtten skole, frem til de nye holdeplassene oppe på kollektiv-lokket blir tatt i bruk ved årsskifte 24/25

Når bil- og busstrafikken legges inn i kulverten i begynnelsen av september, vil vi åpne en gangvei over kulverten.