16 636 kommentarer til «Gapahuken fungerer etter hensikten.»