Om Vellet

Foreningens formål:

«Mangfold og samhandling skaper en levende bydel»

«Velforeningen skal ivareta medlemmenes felles interesser i området samt søke å utvikle det til et trygt og godt ytre bo og arbeidsmiljø.. Foreningen kan ta opp alle saker som kan fremme disse formål.»

Dagens styre:

Harald Krohn Pettersen

Gunnar Nygård

Cathrine Foyn Austdal

Stina Raustein

Karen Magrethe Nilsen

Håvard Haugen.

 

17 788 kommentarer til «Om Vellet»