Takk til Prosjektleder Per Ove Stokkeland, Planlegging og prosjektleder Marte Håvardsholm og Nabokontakt Stine Reed for super bra informasjon til ca. 100 beboere om planlegging og fremdrift av bussveien som kommer i Jåttåvågen. Takk også til Daglig leder Helge Eggja i Hinna Utvikling som informerte om videre utbygging av Hinna Park nord. Utrolig spennende. Dette var første infomøte av flere, så følg med på velforeningens nettside.