Omlegging av trafikk øst for Viking stadion.

Forberedende arbeider øst for viking stadion er så smått i gang. Mandag 4. desember stenges deler av Gamle Jåttåvågen og trafikken vil legges om via Laberget. Korttidsparkeringen utenfor BOUVET vil bli flyttet opp på gang- og sykkelvei da denne stenges for bruk. Omleggingen skjer i forbindelse med utbygging av Bussveien, og etablering av ny rundkjøring i området. 

Adkomst for varelevereranse til Stadionparken vil bli opprettholdt under hele anleggsgjennomføringen. Arbeidet estimeres å være ferdig i månedsskifte februar/mars. 

Midlertidig omlegging av gang- og sykkelvei et område langs jernbanen.

Mandag 20. november må vi stenge deler av Gandsfjordruten langs jernbanen. Omleggingen skjer i forbindelse med å legge til rette for at forskalingsformen (det store blå stål-fagverket) skal skyves nærmere jernbanen. Området blir stengt frem til 30. november. Gående og syklende ledes over til Hinnavågen. Resterende deler av Gandsfjordruten vil være åpen. Alle endringer skiltes.