Nyheter

Hinna Park Velforening inviterer til informasjonsmøte for medlemmer og beboere i omegn
Sted: Jåtten videregående skole Dato: 19. juni 2024 Kl: 18-20 Agenda for møte: Utbygging Nord, utbygging av grøntareal – tomt 01 og Bussveien. Rogaland fylkeskommune presenterer planer, status og fremdrift…
Trafikkomlegging i Scenerommet (Jåttåvågveien)
Onsdag 12. juni blir det midlertidig trafikkomlegging i Jåttåvågveien. Den andre kjørebanen som går vestover, blir flyttet inn i det andre bussfeltet. Omleggingen skjer i forbindelse med opparbeidelse av kjørefelt,…
Trafikkomlegging i Scenerommet (Jåttåvågveien).
Tirsdag 04. juni blir det midlertidig trafikkomlegging i Jåttåvågveien. Kjørebanen som går østover blir flyttet inn i midten i det ene bussfeltet. Omleggingen skjer i forbindelse med opparbeidelse og ferdigstillelse…
Informasjonsmøte planer om bofellesskap
Stavanger kommune inviterer til informasjonsmøte, for berørte og interesserte, om plan 2828 – detaljregulering for bofellesskap i Jåttåvågen – Hinna kommunedel Onsdag 29.05.2024 kl. 16.00-18.00. Møtet avholdes i kantinen i…
Oppstart byggearbeider trinn 1 på Odden
Naboinformasjon: Vi tar kontakt på vegne av Odden 1 As, da vi i Veidekke har fått i oppdrag med å bygge trinn 1 på området i Hinna Park. Trinn 1…
Oppstart i nytt arbeidsområde Jåttåvågveien.
Nå starter KSR opp arbeid i nytt område i Jåttåvågveien. I dette området skal det legges nye kabler. Arbeidet vil primært foregå i eksisterende arealer. Bildet under viser nytt arbeidsområde….
Hinna Park Velforening – Interimsstyret 
På vegne av interimstyret og i rollen som styreleder gis det nedenfor en orientering om styresituasjonen i Hinna Park Velforening. Under årsmøte 9. april 2024 i Hinna Park Velforening valgte…
Hipp, hipp, hurra for 17. mai
Bunaden skal sjekkes, sølv og vinduer må pusses, bilen vaskes og blomsterkrukkene beplantes. Det er tid for forberedelser til 17. mai.  I den anledning vil Hinna Park Velforening benytte anledningen…
Styret i HPV trekker seg…
Hinna Park Velforening hadde årsmøte tirsdag 9. april. Her valgte hele styret å trekke seg. Grunnen til dette var et forslag fra Sameiene B11, B 12 og B 13 med…
Vei ved Laberget stenges for gjennomkjøring
Mandag 08. april blir veien mellom Laberget og Jåttåvågveien stengt for gjennomkjøring. Stengingen skjer i forbindelse med opparbeidelse av nytt arbeidsområde. Det blir etablert snuhammer i enden av veien….
Share via
Copy link
Powered by Social Snap