Sommerprogrammet 2021

Vi er nå klar med sommerprogrammet 2021. Sone 3.

Vi kommer til å flytte amplene fra vannspeilet til Jåttåvågveien og utenfor Hinna Pluss. I promenaden mellom Laberget 50 og Fjordspeilet l kommer det 6 nye ampler av typen City-ampel (se bildet). Det kommer flere bord og benker i Gapahuken pluss 4 Bocciabaner, 4 Bowlingbaner og multibane i aktivitetsparken. per i dag har vi 14 av 16 sameier med oss, pluss flere lokale bedrifter. To sameier har valgt å ikke bidra. Vi håper å ha også de med i 2021.

Aktivitetsparken..

Oppdatering:

Oppdatering:HPV må utsette monteringen av Bocciabaner , Bowlingbaner og grill til våren 2021. Grunnen er Jåttå vgs (bygg & anleggsteknikk) sin undervisningsplan. Vi ser frem til våren da Riska sagbruk og skolen skal samarbeide om prosjektet.

Grill.

Styret i HPV har valgt denne grillen til Gapahuken. I samarbeid med Stavanger kommune vil denne grillen bli montert i aktivitetsparken (Gapahuken). Den innfrir våre strenge krav til sikkerhet, vedlikehold, robusthet og Design. Vi håper den vil bli til stor glede for skoler, barnehager, beboere og bedrifter i bydelen. Du kan lese mer om grillen her:

https://www.friluftsprodukter.no/…/grillkongen-1200k_ny…

Nye ting er på gang i Parken.

Stavanger kommune har gitt nødvendige tillatelser og bevilget nødvendige midler til å fortsette arbeidet med aktivitetsparken. I første halvdel av september håper vi å ha på plass 4 Boccia og 4 Bowling baner. Vi åpner gapahuken og plaserer nødvendig utstyr til de forskjellige aktivitetene i et låsbart skap. Utstyret har lokale skoler, barnehager, bidrags-bedrifter og medlemmer av HPV tilgang til. Parken håper vi blir brukt av hele bydelen. Neste skritt er Bandybane, Frisbeebane med 6 stativ. Padelbane og trimstativ.

Et av mange delmål i 2020 er på plass….

Elevene ved bygg og -anleggsteknikk Jåttå vgs avslutter arbeidet med gapahuken. Pizza og cola fest for alle involverte. Hinna Park velforening takker for det fine samarbeidet. Nå venter vi på ferdigattest fra Stavanger kommune så åpner vi for bydelen.

I parken håper vi det kommer Boccia, Bowling, Bandy, Frisbee og flere aktiviteter for store og små. En arene uten «reservebenk».

En arena hvor deltakelse blir viktigere enn ferdigheter.

Årsmøte 2019.

Dato for årsmøte 2019 er nå klart.

Mandag 22.06 2020 kl. 18.00 i Fjordpiren (Kantinen).

På grunn av dagens situasjon (COVID-19) ser vi oss nødt til å begrense antall deltakere. Informasjon vil bli gitt ved ankomst.

Info møte vedrørende bussvei og videre utbygging av Hinna Park nord er utsatt på ubestemt tid av samme årsak.

https://hinnapark-velforening.no/wp-content/uploads/2020/05/Bli-med-på-laget-2020_new.pdf

Årsmøte og info/medlemsmøte den 07. mai er utsatt.


På grunn av den spesielle situasjonen vi står i (COVID-19) ser vi oss nødt til å utsette årsmøte og info/medlemsmøte den 07. mai på ubestemt tid.
Vi kan utsette til utgangen av juni om det blir nødvendig, i håp om at det lettes på restriksjonene. I så fall kommer vi tilbake med ny dato og nytt varsel. Styret vil uansett fortsette arbeidet med forskjønning og aktivitetsparken.
Mvh
Styret.

Digital spørreundersøkelse angående videre utvikling av Hinna Park/Jåttåvågen fase 2.

Stavanger Utvikling KF, OBOS, Camar Eiendom og Entra, arbeider med felles videre utvikling av Hinna Park/Jåttåvågen fase to – med ambisjon om å bli Nordens mest attraktive bolig, næring og rekreasjonsområde, med ytterligere ca. 1500 boliger og 6000 arbeidsplasser.
Utviklingen vil strekke seg over mange år.

Vi har laget en spørreundersøkelse da vi ønsker bedre innsikt i dagens bruk, behov og interesser – for de som bor, besøker og arbeider i og nær Jåttåvågen.

Spørreundersøkelsen er anonym og er tilgjengelig via følgende lenke: https://app.maptionnaire.com/nb/8391/

Undersøkelsen vil være åpen en tid fremover og de som besvarer har mulighet til å være med i trekning av flotte premier. 

Vi setter stor pris på om du tar deg tid til å komme med innspill som kan tas med i det videre arbeidet.

 For mer informasjon om prosjektet, se Stavanger Utviklings hjemmeside: https://stavanger-utvikling.no/prosjekt/jattavagen/