Støtt oss gjennom Norsk Tipping

Bli med å støtt oss gjennom Norsk Tipping.

Grasrotandelen gir deg som spiller hos Norsk Tipping mulighet til å være med å bestemme hva noe av overskuddet skal gå til. Du kan selv velge hvilket lag eller forening som vil motta inntil 7% av din spillerinnsats.

Hinna Park Velforening er registrert som Grasrotmottaker og vi setter stor pris på om du som «tipper» innimellom støtter oss med Norsk Tippings Grasrotandel.

Laster du ned Norsk Tipping sin App, finner du oss under min side «grasrotmottaker», søk på «Hinna Park Velforening» og vi dukker opp. Der velger du «sett som din grasrotmottaker» og da blir den liggende inne på din konto til du eventuelt velger den bort.

Vi setter stor pris på ditt bidrag!

Sone 4.

Arbeidet med forskjønning er ferdig for denne gang. Laberget har fått sin flaggstang. 4 soner i Hinna Park har fått i tillegg til aktivitetsparken; Ampler, trekasser, lystrær, urner og flaggstenger. I desember håper vi å få på plass lystre i Laberget. Det som mangler i A-parken er bordtennisbord og to Frisbee-kurver som vi håper å få på plass i løpet av sommeren.

Nb. ønsker du å bruke utstyret i A-parken, ta kontakt med Harald eller Gunnar for å få koden til utstyrskapet.

Pakkebokser.

HPV har i samarbeid med Hinna Pluss fått på plass pakkebokser fra Posten. Pakkeboksene er plassert mellom Laberget 50 og 44 (Hinna Pluss).

Slik fungerer Pakkeboks fra Posten! 

Alle som bor i nærheten eller passerer pakkeboksen, kan velge om de vil hente sine pakker der i stedet for å gå på Posten (Prix Hinna sentrum). Du kan også benytte deg av andre pakkebokser som er plassert der du ferdes i hverdagen. 

Finn din nærmeste Pakkeboks ved å skrive inn postnummer
på posten.no/pakkeboks. 

page1image637776

Planer:

Vi jobber med å utarbeide returløsninger i pakkeboks. En returløsning som vil komme allerede nå veldig snart, er muligheten for å returnere en pakke som kommer til pakkeboks, om man ikke henter ut pakken. Det vil si at om man f.eks bestiller et par sko på nettet til pakkeboks, men så finner man ut at man ikke vil ha de skoene likevel, kan man la dem bli liggende igjen i pakkeboksen og melde retur i Posten-appen. Den neste løsningen som vil komme i løpet av 2022 er muligheten for å returnere en pakke etter at man har hentet ut pakken. Med denne løsningen kan man prøve skoene, og returnere dem i pakkeboks dersom de ikke passer. Vi jobber også med at man skal kunne sende NorgesPakken i pakkeboks i løpet av 2022.

En annen viktig løsning som skal etableres i løpet av 2022 er preferert hentested. Dette er en løsning som vil gi kunder mulighet til å gå inn på Postens nettsider og velge hvor man vil at alle sine pakker skal bli sendt automatisk. Her vil også pakkeboks være mulig å velge 😊

Her kommer en liten statusoppdatering fra oss i Bussveien mellom Stasjonsveien og Gauselvågen.

Fremdrift 

Som nevnt i tidligere utsendt nyhetsbrev er strekningen fra Stasjonsveien–Gauselvågen lyst ut. Vi holder nå på med en dialogfase med utvalgte entreprenører. Dialogfasen har pågått siden oktober 2021 og vil pågå til slutten av januar 2022. Deretter utarbeider entreprenørene et endelig tilbud som de leverer mot slutten av februar 2022. Vi forventer at vi signerer kontrakt med valgt entreprenør i slutten av april 2022.

Planlagt byggestart etter sommerferien 2022

Når vi har signert kontrakt med valgt entreprenør skal de begynne å planlegge byggefasen. Det betyr at det går noe tid fra kontrakt er signert, til byggestart. Hvis alt går etter planen, starter vi å bygge etter sommerferien 2022.

Entreprenøren starter trolig opp med forberedende arbeid når kontrakten er signert. Det kan være å rive bygninger, opparbeide riggområder og etablere midlertidige omkjøringsveier. Nærmeste naboer vil bli varslet hvis slike arbeider starter opp før sommerferien. 

Videre informasjon

Vi sender ut nytt nyhetsbrev når kontrakt er signert, med mer informasjon om oppstart. Nyhetsbrevet sender vi ut til berørte grunneiere og naboer som blir berørt av anleggsarbeidet. Grunneiere som blir direkte berørt på sin eiendom blir varslet før arbeidet starter opp på deres tomt. Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon hvis du har spørsmål. Vi er også tilgjengelig for befaring på eiendommen din. Følg gjerneBussveien på Facebook for jevnlige oppdateringer. 

Vi i prosjektet benytter anledningen til å ønske alle en riktig god jul!

Med vennlig hilsen

Stine Reed

Nabokontakt

Share via
Copy link
Powered by Social Snap