Måned: juli 2024

Nattarbeid bussveien 1

Fra og med 31.07.24, til og med 10.08 blir det døgndrift på broen over jernbanen alle dager utenom søndager. Entreprenøren skal armere og støpe kantdragere på broa. Arbeidet over jernbanen krever frakobling av strøm på toglinja og må derfor utføres på nattestid. 

Dette arbeidet er ikke spesielt støyende. Det som vil støye mest er ved vibrering under støping som blir begrenset til maks en time per støp/natt. Vibrering under støping vil ikke forekomme alle netter.

Med vennlig hilsen
Sjur StangelandByggeleder seksjon bussveien 1
Enhet prosjektSamferdselsavdelingen
+ 47 406 32 484
www.rogfk.no

50% økning i antall grupper i aktivitetsparken.

I juni måned 24 var det 50% økning i antall grupper som benyttet aktivitetsparken/gapahuken til sommeravslutninger sammenlignet med juni 23/22. Gruppene representerte samarbeidspartnere, skoleklasser, private arrangementer av medlemmer og ulike interessegrupper. På noen dager var det arrangement både dag og ettermiddag. HPV håper alle planene ble gjennomført med fornøyde deltakere og ønsker velkommen tilbake ved en senere anledning. 

Takk til styremedlem Marit som har oversikt på forespørsler på facebook, og kontrollert at de ikke kolliderer tidsmessig. Takk til styremedlem Tor som har passet på at utstyr til aktivitetene er på plass i skapet.

Alle som har brukt aktivitetsparken har fått beskjed om å ta med seg sitt eget søppel, men likevel er det alltid noe som ligger igjen dessverre. Takk til synlige og usynlige hjelpere som har bidratt til å holde parken helt ren.

Aktivitetsnivået i parken er generelt høyt både på dag/ettermiddag gjennom hele året, og styret ser behov for bistand til å holde servicenivået. Hvis noen kunne tenke seg å være «Tilsynsvakt» i aktivitetsparken og bidra til tilsyn i parken generelt og/eller å hjelpe grupper, kan det meldes til hinnapark-velforening@lyse.net. Om det er flere som deler oppgaven, så blir det ikke så mye på hver. Oppgaven kan kombineres med å lufte hund eller en liten spasertur. 

Fjerner bussholdeplasser i Gauselvågen

Mandag den 08.07.2024 blir bussholdeplassene Gauselvågen holdeplass A og B fjernet. Holdeplassene må fjernes fordi entreprenøren skal ferdigstille Bussveien langs Boganesveien bort til kollektiv-lokket. 

Holdeplassene erstattes av holdeplassene i Gausel sentrum og Jåttåvågen ved Jåtten skole, frem til de nye holdeplassene oppe på kollektiv-lokket blir tatt i bruk ved årsskifte 24/25

Når bil- og busstrafikken legges inn i kulverten i begynnelsen av september, vil vi åpne en gangvei over kulverten.