Måned: desember 2019

Høring – Plan 2606 Bussveien Stasjonsveien-Gauselvågen

Merknader til planforslaget sendes innen 03.01.2020 til By- og samfunnsplanlegging, som e-post til postmottak.bos@​​stavanger.kommune.no

https://www.stavanger.kommune.no/samfunnsutvikling/planer/reguleringsplaner/horing-reguleringsplan/plan-2606-bussveien-stasjonsveien-gauselvagen/

Om beboere har merknader, innspill eller kommentarer til vedlagte høring, kan du sette deg grundig inn i saken her. Vi har fått tillatelse til å vise gårdeiernes foreløpige (ikke endelige) merknader.

God Jul og Godt Nyttår.

Styret i Hinna Park velforening ønsker alle beboere og samarbeidspartnere en riktig God Jul og Godt Nyttår.

En spesiell takk til de som er med på å gjøre dette mulig:

80% av beboerne, Aker BP, Oris Dental, Arriva Shipping, Wintershall, Aker Solution, HitecVision, Bouvet, Stadionparken. Hinna Park og Stavanger Kommune.

Nå ser vi frem mot våren og det videre arbeidet med sone 2 (nye ampler og bed) og aktivitetsparken.

Nb. HPV vil på nyåret arrangere info møte for beboerne når det gjelder Buss-vei og utbygging av fase 2, Hinna Park nord. Hvordan påvirker dette vår hverdag?

Nå er det Jul…

Vi gir 15 000 kr til ny gapahuk i Hinna Park

Det nærmer seg jul, og vi i Hinna Park synes det er en fin tid å spre litt juleglede for de som er med på å skape liv og røre i bydelen. Hinna Park Velforening med Harald Krohn-Pettersen og Gunnar Nygård i spissen, har engasjert seg sterkt i å skape arenaer hvor både barn og voksne kan samles. Nå bygges det ny gapahuk, hvor både skoler og barnehager, samt beboere og andre turgåere kan benytte seg av. Det fortjener en oppmerksomhet, og vi håper vår sjekk på 15 000 kr vil være med på å få sedumdekket til  gapahuken på plass.

Julen nærmer seg….

Et sikkert tegn på at det nærmer seg jul, er når Anders fra «Edelstjerne» på Tou selger juletrær utenfor Stadionparken.
Medlemsfordel: 10% rabatt. (du må gi beskjed til den som selger).

Nb. Er du eller ditt sameie/borettslag medlem av HPV har du rett på rabatt. Bor du i Laberget 63 – 67 eller Fjordspeilet III er ikke sameiet ditt medlem. DU kan bli medlem som boenhet ved å bruke Vipps 536703.

OM EDELSTJERNE

Edelstjerne har eit stort utvalg av Edelgran og Fjelledelgran. Hjå oss finn du det finaste juletreet, nyhogde og rett frå juletreskogen, med frisk lukt av skog og granbar.
Trea vert dyrka på Tau i Rogland i Tjøstheimlia og Bjørheimsbygd. Det å dyrke juletre er eit arbeid som er både krevande og gildt. Heile året passar vi på slik at trea får dei beste forholda til å vokse seg store og fine.

Du finner mer her: https://www.edelstjerne.no/om-edelstjerne/