Måned: april 2020

Årsmøte og info/medlemsmøte den 07. mai er utsatt.


På grunn av den spesielle situasjonen vi står i (COVID-19) ser vi oss nødt til å utsette årsmøte og info/medlemsmøte den 07. mai på ubestemt tid.
Vi kan utsette til utgangen av juni om det blir nødvendig, i håp om at det lettes på restriksjonene. I så fall kommer vi tilbake med ny dato og nytt varsel. Styret vil uansett fortsette arbeidet med forskjønning og aktivitetsparken.
Mvh
Styret.

Digital spørreundersøkelse angående videre utvikling av Hinna Park/Jåttåvågen fase 2.

Stavanger Utvikling KF, OBOS, Camar Eiendom og Entra, arbeider med felles videre utvikling av Hinna Park/Jåttåvågen fase to – med ambisjon om å bli Nordens mest attraktive bolig, næring og rekreasjonsområde, med ytterligere ca. 1500 boliger og 6000 arbeidsplasser.
Utviklingen vil strekke seg over mange år.

Vi har laget en spørreundersøkelse da vi ønsker bedre innsikt i dagens bruk, behov og interesser – for de som bor, besøker og arbeider i og nær Jåttåvågen.

Spørreundersøkelsen er anonym og er tilgjengelig via følgende lenke: https://app.maptionnaire.com/nb/8391/

Undersøkelsen vil være åpen en tid fremover og de som besvarer har mulighet til å være med i trekning av flotte premier. 

Vi setter stor pris på om du tar deg tid til å komme med innspill som kan tas med i det videre arbeidet.

 For mer informasjon om prosjektet, se Stavanger Utviklings hjemmeside: https://stavanger-utvikling.no/prosjekt/jattavagen/


Takk!

Styret i Hinna Park Velforening vil få takke for den store oppslutningen i vår Velforening.

Av sameiene er det kun Fjordspeilet III og Laberget 63-67 som ikke er medlemmer. Vi håper disse to sameiene vil melde seg inn i år. Selv i disse Korona tider er vi sammen med Stavanger Kommune i full gang med planleggingen av beplantningen i området. Det er vårt ønske og målsetning at Hinna Park skal være et trygt og godt sted for både beboere og næringslivet i området.

Vi vil også benytte anledningen til å takke våre samarbeidspartnere, Stavanger Kommune, Aker Solution,Aker BP, Hitec Visjon, Stadionparken, Bouvet, Oris Dental og Arriva Shipping som bidrar med støtte til prosjektene våre. 

TUSEN TAKK TIL ALLE.

Hva skjer?

TS Stangeland har startet infrastruktur arbeidet i Hinna Park nord.

Ved jernbanen er de nå i gang med «Prøve-graving» for å se om rør og ledninger ligger der de skal før det store grave arbeidet starter. Her blir gangstien flyttet nærmere jernbanen.

Ved rundkjøringen er TS`n i gang med infrastruktur arbeidet i Hinna Park nord. Her legges ned fjernvarme, rør for overvann og vann & kloakk. Arbeidet her vil fortsette mot jernbanen.