Bussvei

Her er forslaget som blir lagt ut til høring i høst.

Sjå reguleringsplanen og film av Bussveien gjennom Jåttåvågen her

Statens vegvesen er ferdig med forslag til reguleringsplan for Bussveien gjennom Jåttåvågen.

Planleggarar i Statens vegvesen har saman med prosjekteigar Rogaland fylkeskommune jobba med bussveiplanane for Jåttåvågen i fleire år. Denne veka leverer dei planen til behandling i Stavanger kommune.

– Vi er stolte over planen vi nå leverer ifrå oss. Løysinga er framtidsretta, med gode tilbod til alle som går, syklar og reiser med buss, seier planprosessleiar i Statens vegvesen, Richard Wigestrand.

Bussveien gjennom Jåttåvågen er cirka to kilometer lang, mellom Stasjonsveien på Vaulen til Gauselvågen. Langs strekninga kjem sykkelfelt og fortau.

 

Fortsett å lese «Bussvei»

Dette kan ta litt tid..

Arbeidet rundt kanalpiren er ikke avsluttet…

Til HPV kan Espen Kleppa. Ass. Prosjektleder – Metier OEC AS – Region vest fortelle:

Bygge gjerde ved vannspeilet står der på grunn av at tre-dekke i dette området er tatt opp for å gjøre en utbedring mot fasaden til Kanalpiren. Det er muligens planer om å skifte hele tre-dekke rundt Kanalpiren, men det er ikke bestemt enda hvilket materiale som skal legges. Derfor står bygge-gjerde frem til det blir bestemt om tre-dekke skal remonteres eller om det skal skiftes.