Parkering i Laberget.

 Gjesteparkering uten å få bot.

HPV er nå i dialog med Stavanger Kommune om å endre dagens parkeringsbestemmelser i Laberget.

Saken som kom til årsmøte var som følger:

Beboerne ønsker å ha fri parkering (gjesteparkering) mellom Kl. 17.00 – 07.00. Ellers fri parkering hele døgnet som i dag på «røde dager». 4 timers regelen gjelder kun mellom Kl. 07.00 og 17.00

Det må være de enkelte sameienes ansvar å opplyse egne beboere, at eventuell ny ordning ikke gjelder parkering av bil nr. 2 eller jobb/tjeneste bil.