Fv. 44 Bussveien Stasjonsveien – Gauselvågen, invitasjon til åpen dag på anlegget 10. september

Søndag 10. september, kl. 14-17 inviterer Rogaland fylkeskommune og entreprenør KSR nabolaget til åpen dag på anlegget vårt mellom Stasjonsveien og Gauselvågen. Det blir utstilling av anleggsmaskiner og servering av pølser og drikke ved riggområdet vårt på Jåttå. Det blir også mulighet til å gå inn på anleggsområdet i Hinnasvingene og Jåttå.

Her kan du lese mer om arrangementet

https://www.rogfk.no/vare-tjenester/vei-og-kollektivtransport/bussveien/prosjektinformasjon-og-veiarbeid/stasjonsveien-gauselvagen/

Grafitt på vannoverflaten…

Grafitt på vannoverflaten flyter på vannoverflaten og som pga vindretningen samler seg inne i kanalen. Stavanger utvikling er som kjent i gang med fyllingsarbeider i sjø som del av prosjekt med ny kai, sjøfylling nytt ledningsanlegg på området sør for Skråtårnet. Det fylles med stavangerfyllitt, og denne inneholder grafitt. Det er dette som flyter på vannoverflaten og som pga vindretningen samler seg inne i kanalen. Vår entreprenør Stangeland Maskin har nå bestilt lense som vist på bildet under. Denne vil bli lagt fra Fjordpiren, der siltgardinene nå er festet, og over til andre siden av havnebassenget, Jåttåvågveien. Dette slik at grafitten ikke går inn i kanalen. Lensene levers og monteres i uke 34.

Vi beklager det som har skjedd og vil selvsagt renske opp i havnebassenget.

Stavanger kommune.