Legger om trafikken ved Austtunsletta

Tirsdag 19. september legger vi om trafikken like ved Austtunsletta. Trafikken legger vi om i løpet av kvelden, når ettermiddagsrushet er overstått. I dette området har vi det siste året etablert ny undergang for gående og syklende. Nå legger vi trafikken over den nye undergangen slik at vi kan opparbeide og grave ut områdene rundt åpningene til undergangen. Den nye undergangen forventes åpnet for gående og syklende i slutten av oktober 2023. I mellomtiden kan man fremdeles bruke eksisterende undergang i området. I forbindelse med denne omleggingen flytter vi også bussholdeplassene, samt bomstasjon over til den nye omkjøringsveien. Når Bussveien står ferdig, er det etablert egne felt for bil og buss, samt sykkelfelt og fortau over kulvert.

Bildet viser ny kjørevei, samt plassering av bussholdeplasser.

HPV og Viking inviterer til gratis kamp…

Hinna Park Velforening og Viking Fotball inviterer medlemmer av HPV på kamp! 

Søndag 24. september tar Viking imot Sandefjord Fotball til hjemmekamp på SR-Bank Arena. 

Du, som medlem av Hinna Park Velforening, får tilgang til å hente ut to billetter til denne kampen. Vi har holdt av billetter på et felles felt på stadion, slik at du har mulighet til å se kjente ansikt og gjerne bli kjent med noen nye naboer på kamp. Velkommen til nabolagsfest!

 For å benytte deg av tilbudet til hjemmekampen, så benyttes promokoden:   Promokoden får du av sameiets styre.

Promokoden legger du inn via billettsalget her: https://viking.ticketco.events/no/nb/e/23_viking__sandefjord_fotball

Velg billettypen «Nabolaget»

 Det er et begrenset antall billetter tilgjengelig, så vi anbefaler deg å være kjapp med å hente ut billetter. Merk at dette tilbudet kun gjelder for privatpersoner som er medlem av Hinna Park Velforening. Det vil gjennomføres stikkprøver på kampdag. 

 Frist er satt til onsdag 20.september kl 12:00. Merk at billettene på feltet kan forsvinne før den tid, så vær rask om du vil på kamp. 

Er mitt sameiet medlem? Det finner du under fanen: Medlemmer.

Har du spørsmål eller problemer med billettkjøpet, ta kontakt med billett@vikingfotball.no

 Heia Viking! 

Hva skjer…..

Oppstart pelearbeider for ny kai

Denne uken starter arbeidet med å slå ned de 48 pelene for den nye kaien som skal bygges sør for Skråtårnet. Kaien er en utvidelse av dagens kailinje der hvor det nå er lagt ut synlige flater med fyllmasse.

Pelingsarbeidet vil, mens pelene slås ned, være et meget støyende arbeid, men pga arbeidets varighet så er det slik at støynivået blir innenfor de støygrenser som gjelder for anleggsarbeid.

Vår entreprenør har informert om at det tar ca 2 timer å slå hver pel. Med forberedelser og etterarbeid er det antatt at det vil arbeides med en til to peler hver dag innenfor tidsperioden 07-16 som er den tidsrammen Statsforvalteren har gitt oss i sine vilkår for utførelse av dette arbeidet.

Pelearbeidet vil pågå frem til begynnelsen av november.

Vi beklager den ulempe dette medfører for dere som bor og arbeider i området.

Dere kan lese mer om prosjekene i Jåttåvågen på Stavanger utvikling sin nettside: Jåttåvågen / Hinna Park 2.0 – Stavanger Utvikling KF (stavanger-utvikling.no)