Styret i HPV trekker seg…

Hinna Park Velforening hadde årsmøte tirsdag 9. april. Her valgte hele styret å trekke seg. Grunnen til dette var et forslag fra Sameiene B11, B 12 og B 13 med følgende ordlyd: «Hinna Park Velforening er imot reguleringsendring av tomt 01. Tomten må brukes til noe allmennyttig / friareal for bydelen Hinna Park».

HPV vil melde dette i den offentlig høring når denne legges frem.»

Dette ble vedtatt og det kunne ikke nåværende styre stille seg bak  fordi det strider mot våre prinsipper om at «mangfold og samhandling skaper en levende og trygg bydel» og styret valgte derfor å trekke seg fra kommende arbeidsoppgaver i HPV.

Der ble oppnevnt et interimstyre i HPV som vil fungere inntil nytt styre blir valgt. Info følger..

Styret i Hinna Park Velforening vil takke alle for mange gode år til beste for bydelens beboere og bedrifter.

Hilsen Styret i

Hinna Park Velforening