Velkommen til Årsmøte i Hinna Park velforening.

Styret ønsker en representant fra de respektive styrer velkommen til årsmøte. 

Sted: Laberget 50 (Selskapslokalet). Mandag 14.juni 2021 kl. 18.00

Forslag til saker som ønskes behandlet på̊ årsmøte må̊ være styret i hende innen mandag 31. mai 2021. 

Forslag sendes til Styret, email: hinnapark-velforening@lyse.net

Dersom saken krever et konkret vedtak fra årsmøtet, må̊ forslaget også̊ inneholde den konkrete ordlyd som det ønskes at årsmøtet skal vedta. 

Full saksliste samt revidert regnskap for 2020 og budsjett 2021 vil bli sendt pr mail/publisert i god tid før årsmøte.  

På grunn av dagens situasjon (COVID-19) ber vi om at ikke mer enn en representant fra de forskjellige sameiene (styret) møter.

Vennlig hilsen Styret