Årsmøte 2018/2019

Da er velforeningens første årsmøte historie.

De aller fleste sameier var representert på årsmøte. Hele 16 av 18 sameier er meldt inn som medlemmer.  De som har valgt å ikke delta (bidra) er: Fjordspeilet III og laberget 63 – 67.   De fleste saker ble vedtatt etter styrets forslag. Protokoll fra årsmøte kommer senere.

Det nye styret: Fra venstre.

Varamedlem: Stina Raustein

Nestleder:  Gunnar Nygård

Varamedlem:  Sveinung Rage

Leder:  Harald Krohn-Pettersen

Styremedlem:  Cathrine Foyn Ausdal

Stavanger kommune tar grep.

Samarbeidet med Stavanger kommune….

Hinna Park velforening har etablert et utrolig bra samarbeid med Jack Kaj Winther Dalhaug Ravnsbæk. Landskaps- og anleggsteknolog / Parkforvalter. Bymiljø og utbygging / Park og vei.

Her er listen over tiltak som skal gjøres og tiltak som allerede er på plass. Sammen skal vi skape et unikt ytre bo og arbeidsmiljø i bydelen.

  • Ny plantning av krypende busker foran Stadionparken.
  • Ny plantning av trær, busker og bunddekke på Festplassen, inkl. utlegning av dug og bark.
  • Ny plantning av stauder mellom DNB og trollbygget.
  • Ny plantning av furu trer og stauder langs Jåttåvågveien.
  • Utlegning av natursteiner for å sperre for uønsket parkering i friområdet ved DNB.
  • Ny trafikksperre på Festplassen.
  • Fjernet tre terrasse og asfaltert og skiftet ut råtten treverk i bord og benker på Allmenningen.
  • Rehabilitering av turveier og dreneringstiltak sør for Laberget og Laberghagen.
  • Stien opp til aktivitetsparken lagt om til asfaltgranulat for å hindre utvasking.
  • Stranden lagt om til grasplen med grussti på tvers.

Stranden

Fantastisk flott arbeid…

En kjempe stor takk til Stavanger kommune (Park & vei) og til Jack Kaj Winter Dalhaug Ravnsbæk for å ha respondert så raskt på velforeningens henvendelse angående oppgradering av grussti og strand. Det ble fantastisk flott. Velforeningen ser frem til å plante blomster og prydbusker neste år når vi er igang med sone 2/3.

Årsmøte 2019

Velforeningens årsmøte avholdes 28.mai 2019.

Sted: Fjordpiren (Kantinen).

Tid: Klokken 18.00

Alle foreningens medlemmer har rett til å delta i årsmøtet med forslags-, tale-, og stemmerett. Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter. Et medlem kan møte ved fullmektig. Ingen har mer enn en stemme.

Nb. bekjentgjørelsen kommer en uke for sent pga. registreringsproblemer. Dette beklager styret.

Styrets årsmelding 2018

 

 

Stranden.

Dette har vi ventet på lenge.

Velforeningens neste prosjekt er igang. Her vil det bli sådd i plen fra Stavanger kommune (Park & vei).  Det er Natur og idrettservice (NIS) som utfører arbeidet. Velforeningen vil senere stå for beplantning. Stavanger kommune står for vedlikeholdet.

Vil du bidra? Bruk velforeningens vipps konto: «Hinnapark-velforening».

 

Stranden

Da er ting på gang…

Stavanger Kommune (Park & vei) har nå satt arbeidet med oppgradering av stranden i bestilling og kø.  Det vil bli gressplen med grussti diagonalt. Velforeningen vil stå for beplanting. Vedlikehold som klipping ordnes av Stavanger Kommune. Stavanger Kommune håper å være ferdige til fellesferien.  Velforeningen ser på muligheter for kajakk-hotell på østsiden av gangbroen.

De som evt. er interessert må ta kontakt.