Måned: november 2022

Siste nytt om Bussveien 24.11-22.

Mandag 28.11 planlegger KSR å legge om trafikken på en strekning fra jernbanebroen ved Jåttå VGS opp mot Jåtten skole. Veien trekkes nærmere jernbanen og det etableres to nye rundkjøringer på strekningen. En like ved jernbanebroen og en ved innkjørselen til Jåtten skole. Deler av den store rundkjøringen ved Diagonalen stenges av, og det blir nytt kjøremønster i dette området. Omkjøringsveien langs jernbanen blir liggende ut 2023. Det blir ingen endringer for gående og syklende i forbindelse med denne trafikkomleggingen.

I helgen vil KSR arbeide med å klargjøre for trafikkomleggingen. Det skal settes ut tung sikring, sette ut skilter og merkes opp til nytt kjøremønster. Arbeidet er ikke spesielt støyende. Arbeidstid i helgen er 07.00-19.00. Det blir manuell dirigering etter behov.  

Siste nytt i Bussveien Nov -22.

I løpet av de neste ukene stenger vi av undergangene ved den store rundkjøringen ved Diagonalen. Den midlertidige gangbroen over Boganesveien skal tas i bruk, og sikre adkomst fra begge sider av Boganesveien i anleggsperioden etter at undergang er stengt. Gangbroen er to meter bred, tilrettelagt for gående og syklende og blir stående frem til slutten av 2024.

Bussholdeplassene ved Boganesveien flyttes midlertidig litt lenger mot Hinna sentrum.

Kartet viser rute for gående og syklende når undergangene stenges og gangbroen tas i bruk. Området markert med «avlevering av elever» gjelder for Jåtten skole.

Kommer tilbake med mer informasjon når det er fastsatt hvilken dato undergangene stenges.