Jåttåvågen aktivitetspark.

HPV har nå supplert skapet i Aktivitetsparken med utstyr for sommeren. Er ditt sameie eller bedrift medlem av HPV har du tilgang. Før bruk vennligst kontakt Harald 93039237 eller Gunnar 930 11 797 for kode. Vi ønsker en viss kontroll.

På vår FB side kan du se hvem som har annonsert sin tilstedeværelse.

Her finner du utstyr til Boccia, Volleyball, Bowling, fotball, Basket, bordtennis, kubbespill, Bandy og Frisbee.

God fornøyelse fra Styret.

Siste nytt om bussveien juni -23.

Legger om trafikken i Jåttåvågveien

Arbeidet nede i Jåttåvågen går fremover og i midten av uke 22 starter vi å legge om trafikken nede i Jåttåvågen. Midlertidige omkjøringsveier asfalteres i slutten av uke 21, slik at trafikken kan legges om i uke 22. Det blir ingen nye endringer for gående og syklende. Innkjørselen til Stadionparken vil som normalt være åpen.Når vi har lagt om trafikken kan vi starte å bygge nye bussfelt. Når vi har bygget ferdig nye bussfelt, vil trafikken igjen legges om slik at resterende område kan opparbeide. Denne trafikkomleggingen forventer vi skjer i løpet av sommeren.

Flytter holdeplass for buss og taxi.

Når veien legges om, flytter vi også holdeplass for buss og taxi. Vi etablerer midlertidig bussholdeplass på østsiden av Viking stadion, mot Laberget. Ny plassering av holdeplass tas i bruk når trafikken legges om. 

Her kan du lese mer:

https://www.rogfk.no/vare-tjenester/vei-og-kollektivtransport/bussveien/prosjektinformasjon-og-veiarbeid/stasjonsveien-gauselvagen/