Prosjekter

Det jobbes med tre tiltak for tiden (ferdig).

1.) HPV er i forhandlinger med Stavanger kommune om en fremtidig modell for vedlikehold av fellesområdene i Hinna Park. Som kjent har Stavanger kommune overtatt ansvaret for vedlikehold fra Hinna Park.

2.) HPV er også i forhandlinger med Stavanger kommune om en evt. aktivitetspark på «platået». Her har HPV kommet ganske langt. Bl.a. er en «gapahuk/Grillhytte» nesten på plass. Her har Stavanger kommune sagt seg villig til å bekoste grunnarbeid og Hinna Videregående skole skal bygge. Materialene håper vi blir sponset av det lokale næringsliv (starter uke 6 2020)

3.) HPV har også vært i samtaler med Stavanger kommune, Lyse og Hinna Park vedr. fremtidig jule og sommer pynting i hele parken. Her har Stavanger kommune og lyse sagt seg villige til å bekoste første gangs oppsett av «Lystre» i rundkjøringen ved Aker bygget. Her blei tiden litt knapp, så prosjektet flyttes til neste jul (ferdig).

Om Hinna Park velforening skal ha muligheter til å komme i mål med de forskjellige prosjekter, er vi helt avhengig av å ha beboerne (sameiene) med på lag. Vi ønsker sameienes syn og meninger på det som skal komme alle beboere til gode. Om vi ikke gjør noe, blir ingen ting gjort. Ønsker du mer info. Ta kontakt med:

Gunnar Nygård 93011797 / Harald Krohn-Pettersen 93039237 for et møte:

En oppsummering av det velforeningen har diskutert og som velforeningen ser på som sine arbeidsoppgaver.

HMS / Økonomi / Miljø /samarbeid / Utvikling.

HMS

 • Badevannskvalitet (Ryfylke frilivsråd starter oppreising mai 2020)
 • Endre parkeringsbestemmelsene i Laberget (Ferdig endret).
 • Trafikk avvikling ved store arrangementer (SR-Bank Arena). Info avtale er gjort med DNB Arena og Stavanger kommune.

Økonomi (prosjektgrupper)

 • Avtaler vedr. elbillading i garasjen. (De fleste har valgt «Smartly» fra Lyse)
 • Leveranse av brebånd / internett og energi. (Ordnes av det enkelte sameiet).
 • Vakthold / renhold. (Under arbeid).
 • Leverandør avtaler. (Under arbeid).
 • Vedlikehold av alle uteområder. (HPV har gjort avtaler med NIS)

 Miljø.

 • Aktivitetsparken (Gapahuk på plass).
 • Bydels kafe (Tema kvelder).
 • Pynting til jul og sommer. (Sone 1 er ferdig).
 • Vedlikehold av alle uteområder (Gartner avtale med NIS).

 Samarbeid

 • Bydelsgruppen
 • Gårdeierforum.
 • Bydelsutvalget

 Utvikling.

 • Bussvei
 • Hinna Park nord.
 • Sykkelsti – fjordstien.
Share via
Copy link
Powered by Social Snap