Prosjekter.

Minigolfbane.

Det jobbes for tiden med prosjekt (Minigolf-bane) i aktivitetsparken (april-23.). Meningen er å erstatte fotballbanen som i dag ikke brukes. KSR har påtatt seg alt grunnarbeid. Nødvendige tillatelser er ennå ikke gitt fra Stavanger kommune. Hoved sponsor til selve banene er heller per dato ikke på plass, men her er noe på gang.

Det jobbes med tre tiltak for tiden (ferdig).

1.) HPV er i forhandlinger med Stavanger kommune om en fremtidig modell for vedlikehold av fellesområdene i Hinna Park. Som kjent har Stavanger kommune overtatt ansvaret for vedlikehold fra Hinna Park.

2.) HPV er også i forhandlinger med Stavanger kommune om en evt. aktivitetspark på «platået». Her har HPV kommet ganske langt. Bl.a. er en «gapahuk/Grillhytte» nesten på plass. Her har Stavanger kommune sagt seg villig til å bekoste grunnarbeid og Hinna Videregående skole skal bygge. Materialene håper vi blir sponset av det lokale næringsliv (starter uke 6 2020)

3.) HPV har også vært i samtaler med Stavanger kommune, Lyse og Hinna Park vedr. fremtidig jule og sommer pynting i hele parken. Her har Stavanger kommune og lyse sagt seg villige til å bekoste første gangs oppsett av «Lystre» i rundkjøringen ved Aker bygget. Her blei tiden litt knapp, så prosjektet flyttes til neste jul (ferdig).

Om Hinna Park velforening skal ha muligheter til å komme i mål med de forskjellige prosjekter, er vi helt avhengig av å ha beboerne (sameiene) med på lag. Vi ønsker sameienes syn og meninger på det som skal komme alle beboere til gode. Om vi ikke gjør noe, blir ingen ting gjort. Ønsker du mer info. Ta kontakt med:

Gunnar Nygård 93011797 / Harald Krohn-Pettersen 93039237 for et møte:

En oppsummering av det velforeningen har diskutert og som velforeningen ser på som sine arbeidsoppgaver.

HMS / Økonomi / Miljø /samarbeid / Utvikling.

HMS

 • Badevannskvalitet: Nytt pumpehus i Hinna Park nord er under arbeid.
 • Endre parkeringsbestemmelsene i Laberget (Ferdig endret).
 • Trafikk avvikling ved store arrangementer (SR-Bank Arena). Info avtale er gjort med DNB Arena og Stavanger kommune.

Økonomi (prosjektgrupper)

 • Avtaler vedr. elbillading i garasjen. (De fleste har valgt «Smartly» fra Lyse)
 • Leveranse av brebånd / internett og energi. (Ordnes av det enkelte sameiet).
 • Vakthold / renhold. (Ordnes av det enkelte sameiet).
 • Leverandør avtaler. (Under arbeid).
 • Vedlikehold av alle uteområder. (HPV har gjort noen avtaler med Alservice as.))

 Miljø.

 • Aktivitetsparken (Gapahuk på plass).
 • Pynting til jul og sommer. (Alle soner er ferdig -23).
 • Vedlikehold av noen uteområder (Gartner avtale med Allservice -23).

 Samarbeid

 • Kommunedelsutvalget.
 • Gårdeierforum.
 • Resursgruppen Hinna Park.

 Utvikling.

 • Bussvei (infomøte juni -23)
 • Hinna Park nord. (Infomøtr juni -23)
 • Sykkelsti – fjordstien.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap