Infomøte 27.09 2021

Takk til Prosjektleder Per Ove Stokkeland, Planlegging og prosjektleder Marte Håvardsholm og Nabokontakt Stine Reed for super bra informasjon til ca. 100 beboere om planlegging og fremdrift av bussveien som kommer i Jåttåvågen. Takk også til Daglig leder Helge Eggja i Hinna Utvikling som informerte om videre utbygging av Hinna Park nord. Utrolig spennende. Dette var første infomøte av flere, så følg med på velforeningens nettside.

I planting, vedlikehold og klipping av 18 ampler og 3 urner i fellesområdene.

HPV har ikke lenger avtale med NIS (natur og idrettservice). Dette fordi Stavanger Kommune omorganiserer.

På styremøte 15. mars vedtok et enstemmig styret å bruke Allservice «Parkpatruljen» som ny samarbeidspartner når det gjelder planting og vedlikehold i nærområdet.

Velforeningen valgte Allservice fordi vi mener Allservice kan leverer på kvalitet, tid, tilgjengelighet og konkurransedyktige priser, samtidig ønsker vi å bidra til deres motto «alle kan».

I prosessen presenterte fire leverandører sine tilbud. Allservice var de som tilfredsstilte velforeningens ønsker og behov best. Det var et tilbud som var i tråd med velforeningens motto: «Mangfold og samhandling skaper en levende bydel».

Om noen av våre medlemmer (Sameiene) ønsker å få avtale om vedlikehold av eget uteområdet, ta kontakt med HPV.

Sommerprogrammet 2021

Vi er nå klar med sommerprogrammet 2021. Sone 3.

Vi kommer til å flytte amplene fra vannspeilet til Jåttåvågveien og utenfor Hinna Pluss. I promenaden mellom Laberget 50 og Fjordspeilet l kommer det 6 nye ampler av typen City-ampel (se bildet). Det kommer flere bord og benker i Gapahuken pluss 4 Bocciabaner, 4 Bowlingbaner og multibane i aktivitetsparken. per i dag har vi 14 av 16 sameier med oss, pluss flere lokale bedrifter. To sameier har valgt å ikke bidra. Vi håper å ha også de med i 2021.

Aktivitetsparken..

Oppdatering:

Oppdatering:HPV må utsette monteringen av Bocciabaner , Bowlingbaner og grill til våren 2021. Grunnen er Jåttå vgs (bygg & anleggsteknikk) sin undervisningsplan. Vi ser frem til våren da Riska sagbruk og skolen skal samarbeide om prosjektet.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap