Bygging av kai ved Skråtårnet – varsel om arbeid lørdag 21. oktober.

Stavanger utvikling vil informere om at det vil pågå arbeid med kaien lørdag 21. oktober.

Seabroker vil kappe peler, men informasjon fra entreprenør er som forrige gang at det ikke skal være støyende arbeid

Arbeidet må utføres i periode med lavvann og vil pågå i tidsrommet fra kl 08.30 -15.

tove.marie.sandvik@stavanger.kommune.no

default

Det pågår mye støyende arbeid på kaiprosjektet.

Entreprenørene gjør en veldig godt jobb for oss på kaiprosjektet, men når det gjelder pelearbeidet er det er dessverre ikke til å unngå at dette er og blir et arbeid som er mer støyende enn vi forutsatte. Vi beklager dette. I de første ukene gikk alt etter planen med nedsetting av ca to peler per dag, men vi er nå kommet i et område med mer kompakte og faste masser enn det vi forutså basert på grunnundersøkelsene. Dette betyr at entreprenøren må  slå flere slag per pel for å få dem ned, noe som tar lenger tid og gir et annet støybilde. I tillegg er det slik at mer tid per pel gjør at vi ikke blir ferdige med pelearbeidet i løpet av oktober og at det ifølge revidert fremdriftsplan vil strekke seg til midten av november.

Arbeidstiden for støyende arbeider i sjø er som tidligere informert fra kl 07-16, mandag -fredag. Det er montert støymåler på Laberget 96 og den viser at vi ligger noe over grenseverdier for tillatt støynivå på dagtid. For å imøtekomme grenseverdier/støykrav kunne vi redusert arbeidstiden per dag, men da med den konsekvens at ferdigstillelsesdato for pelearbeidet ville blitt enda senere. En utsatt ferdigstillelse av arbeidene i sjø, med forlenget peleperiode, vil også utfordre andre krav vi har til byggearbeidet.

Den totalte byggeperioden for prosjektet med arbeider i sjø og på land vil pågå frem til mai 2024.

Vi er veldig takknemlige for den tålmodighet og velvilje dere har vist til nå, og ber og håper på forståelse for den støy og ulempe som pågående arbeider, med forsinket fremdrift medfører.

Dersom det er spørsmål kan dere kontakte prosjektleder i Stavanger utvikling, Tove Marie Sandvik, per e-post: tove.marie.sandvik@stavanger.kommune.no

Åpner ny undergang ved Austtunsletta

Tirsdag 10. oktober legger vi gang- og sykkelveien gjennom ny undergang ved Austtunsletta. Vi legger om i løpet av kvelden når ettermiddagsrushet er overstått. I midten av september la vi om trafikken i området slik at vi kunne etablere midlertidige gang- og sykkeladkomster til den nye undergangen. Alle gangveier blir opplyst, og det kommer lyslenker i undergangen.

Her kan du lese mer: : https://www.rogfk.no/vare-tjenester/vei-og-kollektivtransport/bussveien/prosjektinformasjon-og-veiarbeid/stasjonsveien-gauselvagen/

Bygging av kai ved Skråtårnet – varsel om arbeid lørdag 7. oktober

Stavanger utvikling vil informere om at det vil pågå arbeid med kaien lørdag 7. oktober.

Seabroker vil kappe peler, men informasjon fra entreprenør går ut på at dette ikke skal være støyende arbeid

Arbeidet må utføres i periode med lavvann og vil pågå ca fra kl 9-15.

Håper på forståelse for at dette arbeidet må utføres i helg, utenom øvrig arbeid med bygging av kaien.

Med vennlig hilsen

Tove Marie Sandvik

Prosjektutvikler

default

Legger om trafikken ved Austtunsletta

Tirsdag 19. september legger vi om trafikken like ved Austtunsletta. Trafikken legger vi om i løpet av kvelden, når ettermiddagsrushet er overstått. I dette området har vi det siste året etablert ny undergang for gående og syklende. Nå legger vi trafikken over den nye undergangen slik at vi kan opparbeide og grave ut områdene rundt åpningene til undergangen. Den nye undergangen forventes åpnet for gående og syklende i slutten av oktober 2023. I mellomtiden kan man fremdeles bruke eksisterende undergang i området. I forbindelse med denne omleggingen flytter vi også bussholdeplassene, samt bomstasjon over til den nye omkjøringsveien. Når Bussveien står ferdig, er det etablert egne felt for bil og buss, samt sykkelfelt og fortau over kulvert.

Bildet viser ny kjørevei, samt plassering av bussholdeplasser.

HPV og Viking inviterer til gratis kamp…

Hinna Park Velforening og Viking Fotball inviterer medlemmer av HPV på kamp! 

Søndag 24. september tar Viking imot Sandefjord Fotball til hjemmekamp på SR-Bank Arena. 

Du, som medlem av Hinna Park Velforening, får tilgang til å hente ut to billetter til denne kampen. Vi har holdt av billetter på et felles felt på stadion, slik at du har mulighet til å se kjente ansikt og gjerne bli kjent med noen nye naboer på kamp. Velkommen til nabolagsfest!

 For å benytte deg av tilbudet til hjemmekampen, så benyttes promokoden:   Promokoden får du av sameiets styre.

Promokoden legger du inn via billettsalget her: https://viking.ticketco.events/no/nb/e/23_viking__sandefjord_fotball

Velg billettypen «Nabolaget»

 Det er et begrenset antall billetter tilgjengelig, så vi anbefaler deg å være kjapp med å hente ut billetter. Merk at dette tilbudet kun gjelder for privatpersoner som er medlem av Hinna Park Velforening. Det vil gjennomføres stikkprøver på kampdag. 

 Frist er satt til onsdag 20.september kl 12:00. Merk at billettene på feltet kan forsvinne før den tid, så vær rask om du vil på kamp. 

Er mitt sameiet medlem? Det finner du under fanen: Medlemmer.

Har du spørsmål eller problemer med billettkjøpet, ta kontakt med billett@vikingfotball.no

 Heia Viking! 

Hva skjer…..

Oppstart pelearbeider for ny kai

Denne uken starter arbeidet med å slå ned de 48 pelene for den nye kaien som skal bygges sør for Skråtårnet. Kaien er en utvidelse av dagens kailinje der hvor det nå er lagt ut synlige flater med fyllmasse.

Pelingsarbeidet vil, mens pelene slås ned, være et meget støyende arbeid, men pga arbeidets varighet så er det slik at støynivået blir innenfor de støygrenser som gjelder for anleggsarbeid.

Vår entreprenør har informert om at det tar ca 2 timer å slå hver pel. Med forberedelser og etterarbeid er det antatt at det vil arbeides med en til to peler hver dag innenfor tidsperioden 07-16 som er den tidsrammen Statsforvalteren har gitt oss i sine vilkår for utførelse av dette arbeidet.

Pelearbeidet vil pågå frem til begynnelsen av november.

Vi beklager den ulempe dette medfører for dere som bor og arbeider i området.

Dere kan lese mer om prosjekene i Jåttåvågen på Stavanger utvikling sin nettside: Jåttåvågen / Hinna Park 2.0 – Stavanger Utvikling KF (stavanger-utvikling.no)

Fv. 44 Bussveien Stasjonsveien – Gauselvågen, invitasjon til åpen dag på anlegget 10. september

Søndag 10. september, kl. 14-17 inviterer Rogaland fylkeskommune og entreprenør KSR nabolaget til åpen dag på anlegget vårt mellom Stasjonsveien og Gauselvågen. Det blir utstilling av anleggsmaskiner og servering av pølser og drikke ved riggområdet vårt på Jåttå. Det blir også mulighet til å gå inn på anleggsområdet i Hinnasvingene og Jåttå.

Her kan du lese mer om arrangementet

https://www.rogfk.no/vare-tjenester/vei-og-kollektivtransport/bussveien/prosjektinformasjon-og-veiarbeid/stasjonsveien-gauselvagen/

Grafitt på vannoverflaten…

Grafitt på vannoverflaten flyter på vannoverflaten og som pga vindretningen samler seg inne i kanalen. Stavanger utvikling er som kjent i gang med fyllingsarbeider i sjø som del av prosjekt med ny kai, sjøfylling nytt ledningsanlegg på området sør for Skråtårnet. Det fylles med stavangerfyllitt, og denne inneholder grafitt. Det er dette som flyter på vannoverflaten og som pga vindretningen samler seg inne i kanalen. Vår entreprenør Stangeland Maskin har nå bestilt lense som vist på bildet under. Denne vil bli lagt fra Fjordpiren, der siltgardinene nå er festet, og over til andre siden av havnebassenget, Jåttåvågveien. Dette slik at grafitten ikke går inn i kanalen. Lensene levers og monteres i uke 34.

Vi beklager det som har skjedd og vil selvsagt renske opp i havnebassenget.

Stavanger kommune.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap