Siste nytt i Bussveien Nov -22.

I løpet av de neste ukene stenger vi av undergangene ved den store rundkjøringen ved Diagonalen. Den midlertidige gangbroen over Boganesveien skal tas i bruk, og sikre adkomst fra begge sider av Boganesveien i anleggsperioden etter at undergang er stengt. Gangbroen er to meter bred, tilrettelagt for gående og syklende og blir stående frem til slutten av 2024.

Bussholdeplassene ved Boganesveien flyttes midlertidig litt lenger mot Hinna sentrum.

Kartet viser rute for gående og syklende når undergangene stenges og gangbroen tas i bruk. Området markert med «avlevering av elever» gjelder for Jåtten skole.

Kommer tilbake med mer informasjon når det er fastsatt hvilken dato undergangene stenges.

Pakkebokser.

Alle som bor i nærheten eller passerer pakkeboksen, kan velge om de vil hente sine pakker der i stedet for å gå på Posten (Prix Hinna sentrum) eller Helgø Meny.. I tillegg til Posten.no har vi nå PostNord mellom Laberget 50 og Laberget 42.

Finn din nærmeste Pakkeboks ved å skrive inn postnummer
på posten.no/pakkeboks. 

page1image637776

Planer:

Vi jobber med å utarbeide returløsninger i pakkeboks. En returløsning som vil komme allerede nå veldig snart, er muligheten for å returnere en pakke som kommer til pakkeboks, om man ikke henter ut pakken. Det vil si at om man f.eks bestiller et par sko på nettet til pakkeboks, men så finner man ut at man ikke vil ha de skoene likevel, kan man la dem bli liggende igjen i pakkeboksen og melde retur i Posten-appen. Den neste løsningen som vil komme i løpet av 2022 er muligheten for å returnere en pakke etter at man har hentet ut pakken. Med denne løsningen kan man prøve skoene, og returnere dem i pakkeboks dersom de ikke passer. Vi jobber også med at man skal kunne sende NorgesPakken i pakkeboks i løpet av 2022.

En annen viktig løsning som skal etableres i løpet av 2022 er preferert hentested. Dette er en løsning som vil gi kunder mulighet til å gå inn på Postens nettsider og velge hvor man vil at alle sine pakker skal bli sendt automatisk. Her vil også pakkeboks være mulig å velge 😊

Sameierforum.

Hinna Park velforening inviterer til Sameierforum mandag 17.10-22. kl. 18.00 i Skråtårnet. Hensikten med Sameierforum er å samordne kjøp av varer og tjenester til sameiets fordel:

Utveksle erfaringer – Vaktmester tjenester – energi – Eiendomsforvaltning – Vedlikehold inne og ute med mer, listen er lang.

Vi har invitert Stine Reed (Enhet planlegging og utbygging – Bussveien) og Entreprenør fra KSR.

De vil orientere om status, trafikale løsninger og fremdriftsplan.

Det vil ikke bli sendt ut referat i etterkant av møte da vi er avhengig av personlig fremmøte. Vi håper at min. 2 personer stiller fra hvert sameie.

Om noe er uklart, ta gjerne kontakt med Harald (93039237).

Siste nytt Bussveien (Okt.)

Hei,

Mot slutten av uken/tidlig neste uke legger vi om trafikken et lite strekk ned mot den store rundkjøringen ved Diagonalen. I dette området skal KSR gå i gang med å etablere en omkjøringsvei som skal brukes når vi starter å bygge den nye rundkjøringen med lokk ved Diagonalen. Alle tre kjørefelt ivaretas når vi legger om trafikken i denne fasen.

Ta gjerne kontakt hvis dere har noen spørsmål.

Med vennlig hilsen

Stine Reed

Nabokontakt

Enhet planlegging og utbygging – Bussveien

+ 47 457 32 580

Støtt oss gjennom Norsk Tipping

Bli med å støtt oss gjennom Norsk Tipping.

Grasrotandelen gir deg som spiller hos Norsk Tipping mulighet til å være med å bestemme hva noe av overskuddet skal gå til. Du kan selv velge hvilket lag eller forening som vil motta inntil 7% av din spillerinnsats.

Hinna Park Velforening er registrert som Grasrotmottaker og vi setter stor pris på om du som «tipper» innimellom støtter oss med Norsk Tippings Grasrotandel.

Laster du ned Norsk Tipping sin App, finner du oss under min side «grasrotmottaker», søk på «Hinna Park Velforening» og vi dukker opp. Der velger du «sett som din grasrotmottaker» og da blir den liggende inne på din konto til du eventuelt velger den bort.

Vi setter stor pris på ditt bidrag!

Share via
Copy link
Powered by Social Snap