Stranden

Fantastisk flott arbeid…

En kjempe stor takk til Stavanger kommune (Park & vei) og til Jack Kaj Winter Dalhaug Ravnsbæk for å ha respondert så raskt på velforeningens henvendelse angående oppgradering av grussti og strand. Det ble fantastisk flott. Velforeningen ser frem til å plante blomster og prydbusker neste år når vi er igang med sone 2/3.

Årsmøte 2019

Velforeningens årsmøte avholdes 28.mai 2019.

Sted: Fjordpiren (Kantinen).

Tid: Klokken 18.00

Alle foreningens medlemmer har rett til å delta i årsmøtet med forslags-, tale-, og stemmerett. Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter. Et medlem kan møte ved fullmektig. Ingen har mer enn en stemme.

Nb. bekjentgjørelsen kommer en uke for sent pga. registreringsproblemer. Dette beklager styret.

Styrets årsmelding 2018

 

 

Stranden.

Dette har vi ventet på lenge.

Velforeningens neste prosjekt er igang. Her vil det bli sådd i plen fra Stavanger kommune (Park & vei).  Det er Natur og idrettservice (NIS) som utfører arbeidet. Velforeningen vil senere stå for beplantning. Stavanger kommune står for vedlikeholdet.

Vil du bidra? Bruk velforeningens vipps konto: «Hinnapark-velforening».

 

Grusstien

Et av velforeningens mange prosjekter…

Et av velforeningens mange prosjekter er nå igang. Asfalt på stien fra Laberget til «platået». NIS som gjør jobben for Stavanger kommune vil prøve å gjøre seg ferdig med jobben i løpet av dagen (06.05). De fortsetter på stranden etter denne jobben. Fantastisk.

Stranden

Da er ting på gang…

Stavanger Kommune (Park & vei) har nå satt arbeidet med oppgradering av stranden i bestilling og kø.  Det vil bli gressplen med grussti diagonalt. Velforeningen vil stå for beplanting. Vedlikehold som klipping ordnes av Stavanger Kommune. Stavanger Kommune håper å være ferdige til fellesferien.  Velforeningen ser på muligheter for kajakk-hotell på østsiden av gangbroen.

De som evt. er interessert må ta kontakt.

Ny stor jobb har startet langs Aker bygget.

Fare for at fasade-plater løsner.

Byggeleder Christian F Røine fra firmaet Hent, kan fortelle velforeningen at arbeidet langs aker bygget (fasaden) er en reklamasjons jobb til 15.mill. Materialene bak fasade-platene er morknet. arbeidet vil ta 3 til 6 uker. De håper å være ferdig til 17.mai Det gjør også vi som bor her.