Kajakk-hotell.

Velforeningen vurderer å starte prosjektet «Kajakk-hotell»……

Plasseringen av kajakk-hotellet blir evt. mellom flytebryggene på «stranden», Laberget. Stavanger kommune som disponerer området er positiv til initiativet. Kapasitet på kajakk-hotellet er beregnet til Ca. 16 kajakker. Før vi går videre med saken må vi få kartlagt behovet. Er du, eller kjenner du noen i området som er interessert, ta kontakt:

På grunn av manglende oppslutning er prosjektet avsluttet for denne gang.

hinnapark-velforening@lyse.net

 

 

 

 

Årsmøte 2018/2019

Da er velforeningens første årsmøte historie.

De aller fleste sameier var representert på årsmøte. Hele 16 av 18 sameier er meldt inn som medlemmer.  De som har valgt å ikke delta (bidra) er: Fjordspeilet III og laberget 63 – 67.   De fleste saker ble vedtatt etter styrets forslag. Protokoll fra årsmøte kommer senere.

Det nye styret: Fra venstre.

Varamedlem: Stina Raustein

Nestleder:  Gunnar Nygård

Varamedlem:  Sveinung Rage

Leder:  Harald Krohn-Pettersen

Styremedlem:  Cathrine Foyn Ausdal

Inngangen ved Stadionparken

Skaden ved inngangen til Stadionparken

Til velforeningen kan Trygve Petter Nilsen (Park & Vei) i Stavanger kommune fortelle at skaden utenfor hovedinngang til Stadionparken skal bli reparert så fort det blir litt varmere i været. Arbeidet er bestilt og skal utføres av Kruse Smith.

Hva skjer ved Kanalpiren?

Komplisert lekkasje i fasaden ved Kanalpiren

Viseadm. dir. Kjetil H. Krutnes ved Oslo Areal AS kan fortelle Hinna Park velforening følgende: Byggegjerde demonteres rundt 7.april, men det blir stående igjen en mindre inngjerding en stund lenger i forbindelse med utbedring av en komplisert lekkasje i fasaden.
Det vi bli grei passasje langs Kanalpiren.
Vi er informert om at det skal være en felles familiedag i området 1. mai.

Sperring av fortauer langs Seaview.

Glass faller ned fra Seaview

Styreleder Synnøve Garborg forteller til velforeningen:

«Inntil sameiet er trygge på at glass ikke faller ned må fortauet stå avstengt. Prosessen går dessverre veldig sakte.
Sameiet avventer tilbakemelding fra utbygger.
Saken blir fulgt opp ukentlig.
Antar at det går enda noen uker før vi vet hva veien videre blir.»

Oppgradering av «stranden» ved båthavnen.

Oppgradering av «stranden»

Velforeningen har inngått avtale med Stavanger kommune vei og park avdelingen om en oppgradering av «stranden» foran Fjorpiren. Kommunen kan tilby å legge gressplen og ønsker innspill fra beboere om eventuell utsmykking som benker ol.

Alle kostnader vil dekkes av Stavanger Kommune.

Stranden ved båthavnen i Hinna Park

Velforeningens forslag til aktiviteter, så langt.

Vi ønsker forslag til aktiviteter.

Velforeningen har kommet med en rekke forslag til aktiviteter som kan lages til på platået. Vi utfordrer både beboere, bedrifter, skoler og barnehager i området til å komme med gode forslag til hva dette området kan brukes til.

 

Forslag til aktiviteter så langt på platået.

Siste nytt om grillhytten i aktivitetsparken.

Grillhytten i aktivitetsparken

Grillhytten som Jåttå vgs. «Bygg og anleggsteknikk» skulle sette opp på platået nå i mars, må sannsynligvis utsettes 6 måneder på grunn av uforutsette kostnader. Stavanger kommune vil ta grunnarbeidet. Dette er et prosjekt som velforeningen har tatt initiativ til, men som ikke finansieres av velforeningens kontingent.
Har du allikevel lyst til å bidra til dette prosjektet, kan du gjøre det på velforeningens Vipps konto.

 

Illustrasjon av grillhytte i aktivitetsparken i Hinna Park
Illustrasjon av grillhytte i aktivitetsparken i Hinna Park