Velforeningen vurderer å starte prosjektet «Kajakk-hotell»……

Plasseringen av kajakk-hotellet blir evt. mellom flytebryggene på «stranden», Laberget. Stavanger kommune som disponerer området er positiv til initiativet. Kapasitet på kajakk-hotellet er beregnet til Ca. 16 kajakker. Før vi går videre med saken må vi få kartlagt behovet. Er du, eller kjenner du noen i området som er interessert, ta kontakt:

På grunn av manglende oppslutning er prosjektet avsluttet for denne gang.

hinnapark-velforening@lyse.net