Endring i parkeringsbestemmelsene.

Da kan HPV inkassere en liten seier på vegne av beboerne. Parkeringen i Laberget er fri mellom 17.00 – 07.00

Det er de enkelte sameienes oppgave å informere beboere at parkeringen i denne perioden ikke gjelder bil nr.2 eller jobb/tjenestebil.

Ny ordning trer i kraft når nye skilt er på plass.