Siste nytt om bussveien juni -23.

Legger om trafikken i Jåttåvågveien

Arbeidet nede i Jåttåvågen går fremover og i midten av uke 22 starter vi å legge om trafikken nede i Jåttåvågen. Midlertidige omkjøringsveier asfalteres i slutten av uke 21, slik at trafikken kan legges om i uke 22. Det blir ingen nye endringer for gående og syklende. Innkjørselen til Stadionparken vil som normalt være åpen.Når vi har lagt om trafikken kan vi starte å bygge nye bussfelt. Når vi har bygget ferdig nye bussfelt, vil trafikken igjen legges om slik at resterende område kan opparbeide. Denne trafikkomleggingen forventer vi skjer i løpet av sommeren.

Flytter holdeplass for buss og taxi.

Når veien legges om, flytter vi også holdeplass for buss og taxi. Vi etablerer midlertidig bussholdeplass på østsiden av Viking stadion, mot Laberget. Ny plassering av holdeplass tas i bruk når trafikken legges om. 

Her kan du lese mer:

https://www.rogfk.no/vare-tjenester/vei-og-kollektivtransport/bussveien/prosjektinformasjon-og-veiarbeid/stasjonsveien-gauselvagen/

Share via
Copy link
Powered by Social Snap