Grafitt på vannoverflaten flyter på vannoverflaten og som pga vindretningen samler seg inne i kanalen. Stavanger utvikling er som kjent i gang med fyllingsarbeider i sjø som del av prosjekt med ny kai, sjøfylling nytt ledningsanlegg på området sør for Skråtårnet. Det fylles med stavangerfyllitt, og denne inneholder grafitt. Det er dette som flyter på vannoverflaten og som pga vindretningen samler seg inne i kanalen. Vår entreprenør Stangeland Maskin har nå bestilt lense som vist på bildet under. Denne vil bli lagt fra Fjordpiren, der siltgardinene nå er festet, og over til andre siden av havnebassenget, Jåttåvågveien. Dette slik at grafitten ikke går inn i kanalen. Lensene levers og monteres i uke 34.

Vi beklager det som har skjedd og vil selvsagt renske opp i havnebassenget.

Stavanger kommune.