Vei ved Laberget stenges for gjennomkjøring

Mandag 08. april blir veien mellom Laberget og Jåttåvågveien stengt for gjennomkjøring. Stengingen skjer i forbindelse med opparbeidelse av nytt arbeidsområde. Det blir etablert snuhammer i enden av veien.

Bildet viser nytt arbeidsområde i rødt, snuhammer og gul stiplet linje viser hvor gang og sykkelsti vil bli.
Share via
Copy link
Powered by Social Snap