Fra og med 31.07.24, til og med 10.08 blir det døgndrift på broen over jernbanen alle dager utenom søndager. Entreprenøren skal armere og støpe kantdragere på broa. Arbeidet over jernbanen krever frakobling av strøm på toglinja og må derfor utføres på nattestid. 

Dette arbeidet er ikke spesielt støyende. Det som vil støye mest er ved vibrering under støping som blir begrenset til maks en time per støp/natt. Vibrering under støping vil ikke forekomme alle netter.

Med vennlig hilsen
Sjur StangelandByggeleder seksjon bussveien 1
Enhet prosjektSamferdselsavdelingen
+ 47 406 32 484
www.rogfk.no