Takk!

Styret i Hinna Park Velforening vil få takke for den store oppslutningen i vår Velforening.

Av sameiene er det kun Fjordspeilet III og Laberget 63-67 som ikke er medlemmer. Vi håper disse to sameiene vil melde seg inn i år. Selv i disse Korona tider er vi sammen med Stavanger Kommune i full gang med planleggingen av beplantningen i området. Det er vårt ønske og målsetning at Hinna Park skal være et trygt og godt sted for både beboere og næringslivet i området.

Vi vil også benytte anledningen til å takke våre samarbeidspartnere, Stavanger Kommune, Aker Solution,Aker BP, Hitec Visjon, Stadionparken, Bouvet, Oris Dental og Arriva Shipping som bidrar med støtte til prosjektene våre. 

TUSEN TAKK TIL ALLE.

Hva skjer?

TS Stangeland har startet infrastruktur arbeidet i Hinna Park nord.

Ved jernbanen er de nå i gang med «Prøve-graving» for å se om rør og ledninger ligger der de skal før det store grave arbeidet starter. Her blir gangstien flyttet nærmere jernbanen.

Ved rundkjøringen er TS`n i gang med infrastruktur arbeidet i Hinna Park nord. Her legges ned fjernvarme, rør for overvann og vann & kloakk. Arbeidet her vil fortsette mot jernbanen.

Høring – Plan 2606 Bussveien Stasjonsveien-Gauselvågen

Merknader til planforslaget sendes innen 03.01.2020 til By- og samfunnsplanlegging, som e-post til postmottak.bos@​​stavanger.kommune.no

https://www.stavanger.kommune.no/samfunnsutvikling/planer/reguleringsplaner/horing-reguleringsplan/plan-2606-bussveien-stasjonsveien-gauselvagen/

Om beboere har merknader, innspill eller kommentarer til vedlagte høring, kan du sette deg grundig inn i saken her. Vi har fått tillatelse til å vise gårdeiernes foreløpige (ikke endelige) merknader.

God Jul og Godt Nyttår.

Styret i Hinna Park velforening ønsker alle beboere og samarbeidspartnere en riktig God Jul og Godt Nyttår.

En spesiell takk til de som er med på å gjøre dette mulig:

80% av beboerne, Aker BP, Oris Dental, Arriva Shipping, Wintershall, Aker Solution, HitecVision, Bouvet, Stadionparken. Hinna Park og Stavanger Kommune.

Nå ser vi frem mot våren og det videre arbeidet med sone 2 (nye ampler og bed) og aktivitetsparken.

Nb. HPV vil på nyåret arrangere info møte for beboerne når det gjelder Buss-vei og utbygging av fase 2, Hinna Park nord. Hvordan påvirker dette vår hverdag?

Nå er det Jul…

Vi gir 15 000 kr til ny gapahuk i Hinna Park

Det nærmer seg jul, og vi i Hinna Park synes det er en fin tid å spre litt juleglede for de som er med på å skape liv og røre i bydelen. Hinna Park Velforening med Harald Krohn-Pettersen og Gunnar Nygård i spissen, har engasjert seg sterkt i å skape arenaer hvor både barn og voksne kan samles. Nå bygges det ny gapahuk, hvor både skoler og barnehager, samt beboere og andre turgåere kan benytte seg av. Det fortjener en oppmerksomhet, og vi håper vår sjekk på 15 000 kr vil være med på å få sedumdekket til  gapahuken på plass.

Julen nærmer seg….

Et sikkert tegn på at det nærmer seg jul, er når Anders fra «Edelstjerne» på Tou selger juletrær utenfor Stadionparken.
Medlemsfordel: 10% rabatt. (du må gi beskjed til den som selger).

Nb. Er du eller ditt sameie/borettslag medlem av HPV har du rett på rabatt. Bor du i Laberget 63 – 67 eller Fjordspeilet III er ikke sameiet ditt medlem. DU kan bli medlem som boenhet ved å bruke Vipps 536703.

OM EDELSTJERNE

Edelstjerne har eit stort utvalg av Edelgran og Fjelledelgran. Hjå oss finn du det finaste juletreet, nyhogde og rett frå juletreskogen, med frisk lukt av skog og granbar.
Trea vert dyrka på Tau i Rogland i Tjøstheimlia og Bjørheimsbygd. Det å dyrke juletre er eit arbeid som er både krevande og gildt. Heile året passar vi på slik at trea får dei beste forholda til å vokse seg store og fine.

Du finner mer her: https://www.edelstjerne.no/om-edelstjerne/