Her kommer en liten statusoppdatering fra oss i Bussveien mellom Stasjonsveien og Gauselvågen.

Fremdrift 

Som nevnt i tidligere utsendt nyhetsbrev er strekningen fra Stasjonsveien–Gauselvågen lyst ut. Vi holder nå på med en dialogfase med utvalgte entreprenører. Dialogfasen har pågått siden oktober 2021 og vil pågå til slutten av januar 2022. Deretter utarbeider entreprenørene et endelig tilbud som de leverer mot slutten av februar 2022. Vi forventer at vi signerer kontrakt med valgt entreprenør i slutten av april 2022.

Planlagt byggestart etter sommerferien 2022

Når vi har signert kontrakt med valgt entreprenør skal de begynne å planlegge byggefasen. Det betyr at det går noe tid fra kontrakt er signert, til byggestart. Hvis alt går etter planen, starter vi å bygge etter sommerferien 2022.

Entreprenøren starter trolig opp med forberedende arbeid når kontrakten er signert. Det kan være å rive bygninger, opparbeide riggområder og etablere midlertidige omkjøringsveier. Nærmeste naboer vil bli varslet hvis slike arbeider starter opp før sommerferien. 

Videre informasjon

Vi sender ut nytt nyhetsbrev når kontrakt er signert, med mer informasjon om oppstart. Nyhetsbrevet sender vi ut til berørte grunneiere og naboer som blir berørt av anleggsarbeidet. Grunneiere som blir direkte berørt på sin eiendom blir varslet før arbeidet starter opp på deres tomt. Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon hvis du har spørsmål. Vi er også tilgjengelig for befaring på eiendommen din. Følg gjerneBussveien på Facebook for jevnlige oppdateringer. 

Vi i prosjektet benytter anledningen til å ønske alle en riktig god jul!

Med vennlig hilsen

Stine Reed

Nabokontakt

Infomøte 27.09 2021

Takk til Prosjektleder Per Ove Stokkeland, Planlegging og prosjektleder Marte Håvardsholm og Nabokontakt Stine Reed for super bra informasjon til ca. 100 beboere om planlegging og fremdrift av bussveien som kommer i Jåttåvågen. Takk også til Daglig leder Helge Eggja i Hinna Utvikling som informerte om videre utbygging av Hinna Park nord. Utrolig spennende. Dette var første infomøte av flere, så følg med på velforeningens nettside.

I planting, vedlikehold og klipping av 18 ampler og 3 urner i fellesområdene.

HPV har ikke lenger avtale med NIS (natur og idrettservice). Dette fordi Stavanger Kommune omorganiserer.

På styremøte 15. mars vedtok et enstemmig styret å bruke Allservice «Parkpatruljen» som ny samarbeidspartner når det gjelder planting og vedlikehold i nærområdet.

Velforeningen valgte Allservice fordi vi mener Allservice kan leverer på kvalitet, tid, tilgjengelighet og konkurransedyktige priser, samtidig ønsker vi å bidra til deres motto «alle kan».

I prosessen presenterte fire leverandører sine tilbud. Allservice var de som tilfredsstilte velforeningens ønsker og behov best. Det var et tilbud som var i tråd med velforeningens motto: «Mangfold og samhandling skaper en levende bydel».

Om noen av våre medlemmer (Sameiene) ønsker å få avtale om vedlikehold av eget uteområdet, ta kontakt med HPV.

Sommerprogrammet 2021

Vi er nå klar med sommerprogrammet 2021. Sone 3.

Vi kommer til å flytte amplene fra vannspeilet til Jåttåvågveien og utenfor Hinna Pluss. I promenaden mellom Laberget 50 og Fjordspeilet l kommer det 6 nye ampler av typen City-ampel (se bildet). Det kommer flere bord og benker i Gapahuken pluss 4 Bocciabaner, 4 Bowlingbaner og multibane i aktivitetsparken. per i dag har vi 14 av 16 sameier med oss, pluss flere lokale bedrifter. To sameier har valgt å ikke bidra. Vi håper å ha også de med i 2021.