Legger om trafikken ved Austtunsletta

Tirsdag 19. september legger vi om trafikken like ved Austtunsletta. Trafikken legger vi om i løpet av kvelden, når ettermiddagsrushet er overstått. I dette området har vi det siste året etablert ny undergang for gående og syklende. Nå legger vi trafikken over den nye undergangen slik at vi kan opparbeide og grave ut områdene rundt åpningene til undergangen. Den nye undergangen forventes åpnet for gående og syklende i slutten av oktober 2023. I mellomtiden kan man fremdeles bruke eksisterende undergang i området. I forbindelse med denne omleggingen flytter vi også bussholdeplassene, samt bomstasjon over til den nye omkjøringsveien. Når Bussveien står ferdig, er det etablert egne felt for bil og buss, samt sykkelfelt og fortau over kulvert.

Bildet viser ny kjørevei, samt plassering av bussholdeplasser.

HPV og Viking inviterer til gratis kamp…

Hinna Park Velforening og Viking Fotball inviterer medlemmer av HPV på kamp! 

Søndag 24. september tar Viking imot Sandefjord Fotball til hjemmekamp på SR-Bank Arena. 

Du, som medlem av Hinna Park Velforening, får tilgang til å hente ut to billetter til denne kampen. Vi har holdt av billetter på et felles felt på stadion, slik at du har mulighet til å se kjente ansikt og gjerne bli kjent med noen nye naboer på kamp. Velkommen til nabolagsfest!

 For å benytte deg av tilbudet til hjemmekampen, så benyttes promokoden:   Promokoden får du av sameiets styre.

Promokoden legger du inn via billettsalget her: https://viking.ticketco.events/no/nb/e/23_viking__sandefjord_fotball

Velg billettypen «Nabolaget»

 Det er et begrenset antall billetter tilgjengelig, så vi anbefaler deg å være kjapp med å hente ut billetter. Merk at dette tilbudet kun gjelder for privatpersoner som er medlem av Hinna Park Velforening. Det vil gjennomføres stikkprøver på kampdag. 

 Frist er satt til onsdag 20.september kl 12:00. Merk at billettene på feltet kan forsvinne før den tid, så vær rask om du vil på kamp. 

Er mitt sameiet medlem? Det finner du under fanen: Medlemmer.

Har du spørsmål eller problemer med billettkjøpet, ta kontakt med billett@vikingfotball.no

 Heia Viking! 

Hva skjer…..

Oppstart pelearbeider for ny kai

Denne uken starter arbeidet med å slå ned de 48 pelene for den nye kaien som skal bygges sør for Skråtårnet. Kaien er en utvidelse av dagens kailinje der hvor det nå er lagt ut synlige flater med fyllmasse.

Pelingsarbeidet vil, mens pelene slås ned, være et meget støyende arbeid, men pga arbeidets varighet så er det slik at støynivået blir innenfor de støygrenser som gjelder for anleggsarbeid.

Vår entreprenør har informert om at det tar ca 2 timer å slå hver pel. Med forberedelser og etterarbeid er det antatt at det vil arbeides med en til to peler hver dag innenfor tidsperioden 07-16 som er den tidsrammen Statsforvalteren har gitt oss i sine vilkår for utførelse av dette arbeidet.

Pelearbeidet vil pågå frem til begynnelsen av november.

Vi beklager den ulempe dette medfører for dere som bor og arbeider i området.

Dere kan lese mer om prosjekene i Jåttåvågen på Stavanger utvikling sin nettside: Jåttåvågen / Hinna Park 2.0 – Stavanger Utvikling KF (stavanger-utvikling.no)

Fv. 44 Bussveien Stasjonsveien – Gauselvågen, invitasjon til åpen dag på anlegget 10. september

Søndag 10. september, kl. 14-17 inviterer Rogaland fylkeskommune og entreprenør KSR nabolaget til åpen dag på anlegget vårt mellom Stasjonsveien og Gauselvågen. Det blir utstilling av anleggsmaskiner og servering av pølser og drikke ved riggområdet vårt på Jåttå. Det blir også mulighet til å gå inn på anleggsområdet i Hinnasvingene og Jåttå.

Her kan du lese mer om arrangementet

https://www.rogfk.no/vare-tjenester/vei-og-kollektivtransport/bussveien/prosjektinformasjon-og-veiarbeid/stasjonsveien-gauselvagen/

Grafitt på vannoverflaten…

Grafitt på vannoverflaten flyter på vannoverflaten og som pga vindretningen samler seg inne i kanalen. Stavanger utvikling er som kjent i gang med fyllingsarbeider i sjø som del av prosjekt med ny kai, sjøfylling nytt ledningsanlegg på området sør for Skråtårnet. Det fylles med stavangerfyllitt, og denne inneholder grafitt. Det er dette som flyter på vannoverflaten og som pga vindretningen samler seg inne i kanalen. Vår entreprenør Stangeland Maskin har nå bestilt lense som vist på bildet under. Denne vil bli lagt fra Fjordpiren, der siltgardinene nå er festet, og over til andre siden av havnebassenget, Jåttåvågveien. Dette slik at grafitten ikke går inn i kanalen. Lensene levers og monteres i uke 34.

Vi beklager det som har skjedd og vil selvsagt renske opp i havnebassenget.

Stavanger kommune.

Informasjon om arbeid i sommerferien:

Bilde viser hvor det blir aktivitet i Karusellkrysset i sommeren.

https://www.rogfk.no/vare-tjenester/vei-og-kollektivtransport/bussveien/prosjektinformasjon-og-veiarbeid/stasjonsveien-gauselvagen/

«Bussveien» ønsker å takke alle naboer og berørte for tålmodighet og forståelse, og ønsker dere en god sommer.

HPV ønsker «Bussveien» RFK en riktig god sommer. Utrolig bra informasjon gjennom prosessen så langt. Vi ser med spenning frem til resultatet.

Nytt om anleggsarbeidet i Jåttåvågen – åpning av Gandsfjordruta.

Stavanger utvikling KF utvikler Jåttåvågen/Hinna Park 2 sammen med OBOS, Entra og Camar.

Vi har ansvar for utbygging av hovedinfrastrukturen i området med veier, ledningsanlegg og grøntområder.

Fredag 16. juni åpner veianlegget oppe ved jernbanen og Søstrene Hinna. Da kan syklister og fotgjengere igjen bruke Gandsfjordruta for ferdsel gjennom Jåttåvågen.

Det er bygd ny undergang, og det vil igjen bli åpnet for gjennomgang til Boganesveien.

Aktiviteten rundt Skråtårnet og turveien er stor.

Byggingen av nytt avløpsanlegg, Avløp Hinna, godt i gang.  Anlegget vil gå over flere år og skal gå fra Hinna sentrum og avsluttes med ledning ut i Gandsfjorden.

Når arbeidet med sjøledningene starter vil  badstuene bli flyttet ned til Hinnastranden.

Oppstart bygging av ny kai, sjøfylling og ledningsanlegg sør for Skråtårnet er nært forestående og vil pågå frem til våren 2024. Dette anlegget vil dessverre ha støyende aktivitet, men restriksjoner satt av Statsforvalteren for blant annet arbeidstidsbestemmelser vil bli fulgt.

Total aktivitet nede ved sjøen gjør at vi dessverre i en periode frem til disse anleggene er ferdigstilt må stenge turveien rundt Skråtårnet for gjennomgang. Det vil bli mulig å gå inn på del av turveien, fra Hinnastranden.

Vi ber om forståelse for de ulemper som anleggsarbeidet påfører dere som brukere av området, og anmoder om at dere tar kontakt for spørsmål om arbeidet.

Dere kan lese mer om anleggsprosjektene i Jåttåvågen her: Jåttåvågen / Hinna Park 2.0 – Stavanger Utvikling KF (stavanger-utvikling.no)

Siste fra Bussveien:

Mandag 05.06 reduserer vi til ett kjørefelt for kjørende som skal inn til Jåttåvågen under jernbanen. I dette området skal vi legge ny fjernvarme/fjernkjøling og vi må derfor lage plass for arbeidsområdet. Det vil fremdeles være to kjørefelt ut ifra området. Gang- og sykkelsti på sørsiden vil fortsatt være åpen for gående og syklende. Denne endringen forventer vi skal vare frem til slutten av juli.

Jåttåvågen aktivitetspark.

HPV har nå supplert skapet i Aktivitetsparken med utstyr for sommeren. Er ditt sameie eller bedrift medlem av HPV har du tilgang. Før bruk vennligst kontakt Harald 93039237 eller Gunnar 930 11 797 for kode. Vi ønsker en viss kontroll.

På vår FB side kan du se hvem som har annonsert sin tilstedeværelse.

Her finner du utstyr til Boccia, Volleyball, Bowling, fotball, Basket, bordtennis, kubbespill, Bandy og Frisbee.

God fornøyelse fra Styret.