Velforeningens årsmøte avholdes 28.mai 2019.

Sted: Fjordpiren (Kantinen).

Tid: Klokken 18.00

Alle foreningens medlemmer har rett til å delta i årsmøtet med forslags-, tale-, og stemmerett. Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter. Et medlem kan møte ved fullmektig. Ingen har mer enn en stemme.

Nb. bekjentgjørelsen kommer en uke for sent pga. registreringsproblemer. Dette beklager styret.

Styrets årsmelding 2018