Årsmøte og info/medlemsmøte den 07. mai er utsatt.


På grunn av den spesielle situasjonen vi står i (COVID-19) ser vi oss nødt til å utsette årsmøte og info/medlemsmøte den 07. mai på ubestemt tid.
Vi kan utsette til utgangen av juni om det blir nødvendig, i håp om at det lettes på restriksjonene. I så fall kommer vi tilbake med ny dato og nytt varsel. Styret vil uansett fortsette arbeidet med forskjønning og aktivitetsparken.
Mvh
Styret.

Digital spørreundersøkelse angående videre utvikling av Hinna Park/Jåttåvågen fase 2.

Stavanger Utvikling KF, OBOS, Camar Eiendom og Entra, arbeider med felles videre utvikling av Hinna Park/Jåttåvågen fase to – med ambisjon om å bli Nordens mest attraktive bolig, næring og rekreasjonsområde, med ytterligere ca. 1500 boliger og 6000 arbeidsplasser.
Utviklingen vil strekke seg over mange år.

Vi har laget en spørreundersøkelse da vi ønsker bedre innsikt i dagens bruk, behov og interesser – for de som bor, besøker og arbeider i og nær Jåttåvågen.

Spørreundersøkelsen er anonym og er tilgjengelig via følgende lenke: https://app.maptionnaire.com/nb/8391/

Undersøkelsen vil være åpen en tid fremover og de som besvarer har mulighet til å være med i trekning av flotte premier. 

Vi setter stor pris på om du tar deg tid til å komme med innspill som kan tas med i det videre arbeidet.

 For mer informasjon om prosjektet, se Stavanger Utviklings hjemmeside: https://stavanger-utvikling.no/prosjekt/jattavagen/


16 458 kommentarer til «Årsmøte og info/medlemsmøte den 07. mai er utsatt.»