Avløpsforhold og badevannskvalitet

Hinna Park velforening (HPV) tar saken opp med Stavanger kommune, vann og avløpsverket.

Til HPV sier seksjonsleder Bjørn Zimmer Jakobsen følgende:

Den langsiktige løsningen på avløpssituasjonen, med tilhørende dårlig badevannskvalitet, knytter seg til etablering av ny pumpestasjon og omlegging av kulvert og utslippsledning. Dette må i utgangspunktet gjennomføres i forbindelse med utviklingen av Jåttåvågen del 2, og henger tett sammen med reguleringsprosesser og valg av utbyggingstakt og strategi. Det jobbes imidlertid i disse tider med en løsning som kan framskynde denne prosessen. Vårt ønske er få etablert  den aktuelle infrastrukturen i forkant av, eller i forbindelse med, etablering av bussveien inn i området. Også dette henger sammen med pågående reguleringsendringer mm., men vi har håp om å kunne få til en raskere prosess enn tidligere fryktet.

Dette som en foreløpig og umiddelbar orientering. Forhåpentligvis kan vi si mer i løpet av oktober måned. Vi håper på forståelse for at på dette tidspunkt er det en del brikker som enda ikke er helt på plass.

 

2 kommentarer til «Avløpsforhold og badevannskvalitet»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.