Aker BP og Aker Solutions har inngått langtidsavtale med eier og utbygger Hinna Park Utvikling om to nye kontorbygg i Jåttåvågen i Stavanger fra 2024/2025. Det nye kontorkomplekset som skal bygges er lokalisert ved sjøen nær det skjeve tårnet i Jåttåvågen. Totale byggekostnader er 2 milliarder kroner.