Hva skjer…..

Oppstart pelearbeider for ny kai

Denne uken starter arbeidet med å slå ned de 48 pelene for den nye kaien som skal bygges sør for Skråtårnet. Kaien er en utvidelse av dagens kailinje der hvor det nå er lagt ut synlige flater med fyllmasse.

Pelingsarbeidet vil, mens pelene slås ned, være et meget støyende arbeid, men pga arbeidets varighet så er det slik at støynivået blir innenfor de støygrenser som gjelder for anleggsarbeid.

Vår entreprenør har informert om at det tar ca 2 timer å slå hver pel. Med forberedelser og etterarbeid er det antatt at det vil arbeides med en til to peler hver dag innenfor tidsperioden 07-16 som er den tidsrammen Statsforvalteren har gitt oss i sine vilkår for utførelse av dette arbeidet.

Pelearbeidet vil pågå frem til begynnelsen av november.

Vi beklager den ulempe dette medfører for dere som bor og arbeider i området.

Dere kan lese mer om prosjekene i Jåttåvågen på Stavanger utvikling sin nettside: Jåttåvågen / Hinna Park 2.0 – Stavanger Utvikling KF (stavanger-utvikling.no)

Share via
Copy link
Powered by Social Snap