TS Stangeland har startet infrastruktur arbeidet i Hinna Park nord.

Ved jernbanen er de nå i gang med «Prøve-graving» for å se om rør og ledninger ligger der de skal før det store grave arbeidet starter. Her blir gangstien flyttet nærmere jernbanen.

Ved rundkjøringen er TS`n i gang med infrastruktur arbeidet i Hinna Park nord. Her legges ned fjernvarme, rør for overvann og vann & kloakk. Arbeidet her vil fortsette mot jernbanen.