Kanalpiren/Hinna Pluss/Fjordpiren

Espen Kleppa. Ass. Prosjektleder – Metier OEC AS – Region vest forteller til velforeningen at arbeidet i garasjen til Hinna Pluss og Kanalpiren skal være ferdig 01. april om alt går etter planen.

16 356 kommentarer til «Kanalpiren/Hinna Pluss/Fjordpiren»