Norconsult AS melder om oppstart av regulering for Jåttåvågen sykehjem, Hinna kommunedel.

Formålet med planen er å regulere nytt sykehjem i Jåttåvågen, med plass til mellom 144 – 180 beboere.
Det blir også 16 omsorgsboliger for eldre i bofellesskap.

https://www.stavanger.kommune.no/samfunnsutvikling/planer/reguleringsplaner/varsel-om-oppstart-av-planarbeid/plan-2823-jattavagen-sykehjem/