Siste fra Bussveien:

Mandag 05.06 reduserer vi til ett kjørefelt for kjørende som skal inn til Jåttåvågen under jernbanen. I dette området skal vi legge ny fjernvarme/fjernkjøling og vi må derfor lage plass for arbeidsområdet. Det vil fremdeles være to kjørefelt ut ifra området. Gang- og sykkelsti på sørsiden vil fortsatt være åpen for gående og syklende. Denne endringen forventer vi skal vare frem til slutten av juli.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap