Stadionparken

Alt er ikke som det bør være….

HPV har vært i kontakt med Stavanger kommune vedr. sørpe-bed og utsatt betongkant ved innkjørsel. SK har lovet ny ordning med bedet og markering av betongkanten (refleks striper). HPV takker for rask respons fra SK.