Hinna Park Velforening skal i følge vedtektene «Ivareta medlemmenes felles interesser i området og søke å utvikle det til et trygt og godt bomiljø. Foreningen kan ta opp alle saker som kan fremme disse formål».

Les videre