Høring – Plan 2606 Bussveien Stasjonsveien-Gauselvågen

Merknader til planforslaget sendes innen 03.01.2020 til By- og samfunnsplanlegging, som e-post til postmottak.bos@​​stavanger.kommune.no

https://www.stavanger.kommune.no/samfunnsutvikling/planer/reguleringsplaner/horing-reguleringsplan/plan-2606-bussveien-stasjonsveien-gauselvagen/

Om beboere har merknader, innspill eller kommentarer til vedlagte høring, kan du sette deg grundig inn i saken her. Vi har fått tillatelse til å vise gårdeiernes foreløpige (ikke endelige) merknader.