Mandag 28.11 planlegger KSR å legge om trafikken på en strekning fra jernbanebroen ved Jåttå VGS opp mot Jåtten skole. Veien trekkes nærmere jernbanen og det etableres to nye rundkjøringer på strekningen. En like ved jernbanebroen og en ved innkjørselen til Jåtten skole. Deler av den store rundkjøringen ved Diagonalen stenges av, og det blir nytt kjøremønster i dette området. Omkjøringsveien langs jernbanen blir liggende ut 2023. Det blir ingen endringer for gående og syklende i forbindelse med denne trafikkomleggingen.

I helgen vil KSR arbeide med å klargjøre for trafikkomleggingen. Det skal settes ut tung sikring, sette ut skilter og merkes opp til nytt kjøremønster. Arbeidet er ikke spesielt støyende. Arbeidstid i helgen er 07.00-19.00. Det blir manuell dirigering etter behov.