I løpet av de neste ukene stenger vi av undergangene ved den store rundkjøringen ved Diagonalen. Den midlertidige gangbroen over Boganesveien skal tas i bruk, og sikre adkomst fra begge sider av Boganesveien i anleggsperioden etter at undergang er stengt. Gangbroen er to meter bred, tilrettelagt for gående og syklende og blir stående frem til slutten av 2024.

Bussholdeplassene ved Boganesveien flyttes midlertidig litt lenger mot Hinna sentrum.

Kartet viser rute for gående og syklende når undergangene stenges og gangbroen tas i bruk. Området markert med «avlevering av elever» gjelder for Jåtten skole.

Kommer tilbake med mer informasjon når det er fastsatt hvilken dato undergangene stenges.