Tirsdag 19. september legger vi om trafikken like ved Austtunsletta. Trafikken legger vi om i løpet av kvelden, når ettermiddagsrushet er overstått. I dette området har vi det siste året etablert ny undergang for gående og syklende. Nå legger vi trafikken over den nye undergangen slik at vi kan opparbeide og grave ut områdene rundt åpningene til undergangen. Den nye undergangen forventes åpnet for gående og syklende i slutten av oktober 2023. I mellomtiden kan man fremdeles bruke eksisterende undergang i området. I forbindelse med denne omleggingen flytter vi også bussholdeplassene, samt bomstasjon over til den nye omkjøringsveien. Når Bussveien står ferdig, er det etablert egne felt for bil og buss, samt sykkelfelt og fortau over kulvert.

Bildet viser ny kjørevei, samt plassering av bussholdeplasser.