Mandag 20. november må vi stenge deler av Gandsfjordruten langs jernbanen. Omleggingen skjer i forbindelse med å legge til rette for at forskalingsformen (det store blå stål-fagverket) skal skyves nærmere jernbanen. Området blir stengt frem til 30. november. Gående og syklende ledes over til Hinnavågen. Resterende deler av Gandsfjordruten vil være åpen. Alle endringer skiltes.