Midlertidig omlegging av gang- og sykkelvei et område langs jernbanen.

Mandag 20. november må vi stenge deler av Gandsfjordruten langs jernbanen. Omleggingen skjer i forbindelse med å legge til rette for at forskalingsformen (det store blå stål-fagverket) skal skyves nærmere jernbanen. Området blir stengt frem til 30. november. Gående og syklende ledes over til Hinnavågen. Resterende deler av Gandsfjordruten vil være åpen. Alle endringer skiltes.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap