Forberedende arbeider øst for viking stadion er så smått i gang. Mandag 4. desember stenges deler av Gamle Jåttåvågen og trafikken vil legges om via Laberget. Korttidsparkeringen utenfor BOUVET vil bli flyttet opp på gang- og sykkelvei da denne stenges for bruk. Omleggingen skjer i forbindelse med utbygging av Bussveien, og etablering av ny rundkjøring i området. 

Adkomst for varelevereranse til Stadionparken vil bli opprettholdt under hele anleggsgjennomføringen. Arbeidet estimeres å være ferdig i månedsskifte februar/mars.