Arbeid ved Hinnavågen natt til fredag 05. januar-mandag 08. januar

Det blir nattarbeid fra natt til fredag 05. januar til mandag 08. januar ved jernbanen i Hinnavågen. Vi skal skyve forskalingsformen (det store blå stål-fagverket) til neste søyle på andre siden av jernbanen. Arbeidet må gjennomføres når det ikke er trafikk på toglinjene, og vi benytter oss av planlagt helgestenging av jernbanetrafikken. 

Gang- og sykkelsti vil i denne forbindelsen bli lagt om i området fra onsdag 03. januar til fredag 12. januar.

Bildet viser arbeidsområde i rødt.
Bildet viser hvor gang- og sykkelsti blir lagt om.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap