Nattarbeid ved Hinnavågen 18-20. januar

Natt til lørdag 20. januar blir det støp av brodekke på broen som skal gå over jernbanen i Hinnavågen. Arbeidet må utføres på natt da det er arbeid over jernbanen, og må utføres uten togtrafikk. Dette arbeidet kan føre til støy, og vi beklager ulempene. Det vil også være behov for forebyggende arbeid natt til fredag 19.januar. Det forebyggende arbeidet vil ikke medføre særlig støy.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap