Rogaland fylkeskommune fraråder bading pga. VA arbeid i forbindelse med bussveiprosjektet. Det er satt opp nytt skilt 26. Juni 2024.

Saken oppdateres etter hvert